Nesprávne písmo v prevedenom texte

Ak po prevode uvidíte v texte namiesto niektorých znakov “?” alebo “□”, nainštalujte príslušné písma obsahujúce všetky znaky v texte.

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam odporúčaných písiem.

Jazyk

Písmo

Hlavné jazyky
Arménsky (východný, západný, Grabar) Arial Unicode MS(2)
Hebrejčina Arial Unicode MS(2)
Tatársky Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Prídavné jazyky
Abcházsky Arial Unicode MS(2)
Adygský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Agulský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Altajský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Avarský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Azerbajdžanský (cyrilika), Azerbajdžanský (latinka) Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Baškirský Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Buriatský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Chakaský Arial Unicode MS(2)
Chantyjský Arial Unicode MS(2)
Čečenský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Čínština zjednodušená,
Čínština tradičná
Arial Unicode MS(2)

Písma SimSun,
napríklad: SimSun (rozšírený zakladateľom), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(pre-ISO10646)

STSong

Čukotský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Čuvašský Arial Unicode MS(2)
Darginský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Dunganský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Gagauzský Arial Unicode MS(2)
Hauský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Ingušský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Jakutský Arial Unicode MS(2)
Japončina Arial Unicode MS(2)

Písma SimSun,
napríklad: SimSun (rozšírený zakladateľom), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(pre-ISO10646)

STSong

Kabardský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Kalmycký Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Karakalpačský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Kazašský jazyk Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Kirgizský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Koriacký Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Lakčina Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Lezginský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Mansijský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Marijský Arial Unicode MS(2)
Mongolský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Nenecký Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Osetský Arial Unicode MS(2)
Ruský (stará gramatika) Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Tabasaranský Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Tadžický Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Thajčina Arial Unicode MS(2)

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Turkménsky Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Tuvianský Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Udmurtský Arial Unicode MS(2)
Uzbecký (cyrilika) Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New a Times New Roman)
Zulu Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode

Kde hľadať/dodávaný spolu s

aktualizáciou(1) Microsoft Windows XP alebo novšou

balíkom(2) Microsoft Office 2000 alebo novším

Dodatočné písma pre rozličné jazyky je možné kúpiť na adrese www.paratype.com/shop/.

Nesprávne písmo v prevedenom texte alebo výmena niektorých znakov za „?“ alebo „“