Čo je aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0?

Program PDF Transformer 3.0 predstavuje intuitívny a ľahko používateľný nástroj umožňujúci jednoducho a efektívne prevádzať, vytvárať, upravovať a zabezpečovať akýkoľvek typ dokumentu PDF. Na základe ocenenej a uznávanej technológie ABBYY OCR a novej technológie ABBYY ADRT® poskytuje PDF Transformer sofistikovanú konverziu PDF, ktorá presne prevádza súbory PDF do plne formátovaných, upravovateľných dokumentov a to v 184-tich jazykoch. Prevod a vytvorenie PDF dokumentu je efektívne a jednoduché a to vďaka jednoduchému prístupu v rámci aplikácií balíka MS Office a vďaka rozhraniu, pomocou ktorého vykonáte všetky potrebné kroky.

PDF Transformer 3.0 takisto obsahuje rozšírenú paletu špecifických funkcií a nástrojov pre “biznis používateľov”, ako napríklad zlučovanie dokumentov PDF, možnosť pridávania pečiatok a automatického číslovania, možnosť opravy, resp. redigovania dôverných informácií. Použitie kvalitnejšej kompresie a takisto podpora PDF/A umožňuje optimalizovať veľkosť Vašich súborov PDF na dlhodobé archivovanie.

Funkcie programu ABBYY PDF Transformer 3.0

Prevod PDF

 • Aplikácia ABBYY PDF Transformer je založená na svetoznámom systéme OCR (Optical Character Recognition) ABBYY FineReader, vďaka ktorému je aplikácia ABBYY PDF Transformer najvšestrannejším riešením umožňujúcim prevod všetkých typov súborov PDF do rozlične upravovateľných formátov, pričom sa zachová originálne formátovanie.
 • Vďaka integrácii s balíkom Microsoft Office je možné prevádzať súbory PDF priamo v aplikácii Microsoft Word alebo Microsoft Excel.
 • Pri konvertovaní súborov PDF aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0 automaticky nájde internetové hypertextové odkazy a e-mailové adresy, hlavičky a päty a znovu ich vytvorí vo výstupných dokumentoch.

Vytváranie PDF

 • Aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje konvertovať rôzne upravovateľné formáty do formátu PDF. Vytvorený súbor PDF môžete chrániť pred nepovoleným prístupom.
 • V závislosti od toho, ako budete dokument PDF v budúcnosti používať, môžete vybrať režim ukladania: pošlete ho e-mailom, vytlačíte ho vo vysokej kvalite, alebo ho uložíte ako elektronický archívny dokument.
 • Aplikácia ABBYY PDF Transformer umožňuje ukladať výstupné súbory na disk alebo ich odoslať ako prílohu e-mailu.
 • Teraz môžete takisto vytvoriť dokument PDF z viacerých súborov alebo rozličných formátov.

Flexibilné nastavenia a ľahké používanie umožňujú:

 • zrýchlenie prevodu súboru PDF konvertovaním len zvolených stránok alebo oblastí;
 • zvýšiť kvalitu konverzie určením jazykov použitých v dokumente PDF a oblastí, ktoré sa majú skonvertovať;
 • do značnej miery redukovať veľkosť výstupného dokumentu PDF;
 • chrániť vytvorené súbory PDF pred neoprávneným prístupom.

Čo je aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0?