Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

Aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0 je ľahko použiteľný nástroj na vytváranie dokumentov PDF z dokumentov aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio a textových súborov.

PDF Transformer advice Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak si prajete vytvoriť dokumenty so súborov uložených v iných formátoch, použite virtuálnu tlačiareň PDF X-Change 4.0 for ABBYY.

Vytvorenie súboru PDF:

 1. Spustite aplikáciu ABBYY PDF Transformer 3.0 (Štart>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Vytvoriť súbor PDF).
 2. Otvorí sa dialógové okno Vybrať súbor, ktorý chcete previesť do dokumentu PDF. Tu zvoľte požadovaný súbor v jednom z podporovaných formátov.
  PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby bolo možné vytvárať súbory PDF z dokumentov aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio, musí byť nainštalovaná príslušná aplikácia balíka Microsoft Office.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Skontrolujte Možnosti súboru PDF:
  1. Názov súboru
   V predvolenom nastavení sa dokument uloží do zdrojového priečinka a bude mať rovnaký názov ako zdrojový súbor. Ak chcete vybrať iný priečinok alebo zmeniť názov súboru, kliknite na tlačidlo Zmeniť…

   PDF Transformer creat saveas Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Režim ukladania PDF
   V okne Nastavenia tlače PDF zvoľte požadovaný kompresný pomer výstupného dokumentu. Výber pomeru závisí od toho, akým spôsobom plánujete dokument požívať v budúcnosti.

   PDF Transformer creat size Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer advice Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak si prajete zachovať pôvodnú kvalitu obrázkov vo svojom dokumente PDF, zvoľte Nekomprimované PDF. Ak si prajete posielať súbor PDF e-mailom, alebo zverejniť ho na Internete, zvoľte nastavenie Skomprimované PDF.
  3. Ďalšie možnosti
   • Nastavenia zabezpečenia PDF
    Svoj dokument PDF môžete pomocou hesla zabezpečiť pred neoprávneným prístupom.
    PDF Transformer listpicture Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia zabezpečenia PDF.

    PDF Transformer creat security Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

   • Automatické číslovanie
    Svoje dokumenty PDF môžete nechať automaticky očíslovať.
    PDF Transformer listpicture Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické číslovanie.
  PDF Transformer advice Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Dokument PDF z ďalšieho súboru vytvoríte tak, že kliknete na PDF Transformer changeinitialfile Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 v hornej časti okna a vyberiete požadovaný súbor.
 5. Kliknite na Vytvoriť PDF.

Vytvorený dokument PDF sa uloží a otvorí v aplikácii na prezeranie súborov PDF.

Vytváranie dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0