Otáčanie snímok

Aby bol text skonvertovaný správnym spôsobom, musia mať obrázky štandardnú orientáciu v smere čítania – text musí začínať od vrchu a riadky musia mať horizontálnu orientáciu.

Ako otočiť snímku:

 1. Otvorte stranu, ktorú chcete točiť.
 2. V paneli nástrojov vyberte nástroje:
  • PDF Transformer rotateright Otáčanie snímok
   Otočí snímku o 90° doprava.
  • PDF Transformer rotateleft Otáčanie snímok
   Otočí snímku o 90° doľava.

Otáčanie snímok