Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

Patentovaná technológia ADRT®

ABBYY PDF Transformer 3.0 používa najnovšiu prevratnú technológiu vyvinutú spoločnosťou ABBYY – je ňou technológia adaptívneho rozpoznávania dokumentov – Adaptive Document Recognition Technology (ADRT). Teraz program analyzuje a spracuje dokumenty, a to v celom ich rozsahu, nie len po samostatných stranách. Výhoda takéhoto prístupu spočíva v logickom usporiadaní dokumentu a zachovania nielen jeho pôvodného textu a stĺpcov, ale aj hlavičiek, piat, písma, štýlov, poznámok pod čiarou a očíslovaných názvov tabuliek a obrázkov. Výsledná elektronická verzia sa dá jednoducho upravovať a znovu používať.

Zodpovedajúce písma a štýly

Výraznými zmenami prešiel modul rozpoznávania písma, ktorý teraz dokáže identifikovať typ písma použitý v pôvodnom dokumente a nájsť ho medzi písmami nainštalovanými vo Vašom počítači.
PDF Transformer listpicture Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie o odporúčaných písmach.

Viacjazyčný prevod

Nová verzia vie rozpoznávať texty napísané v 184-tich jazykoch, vrátane čínštiny, japončiny, thajčiny a hebrejčiny. V programe ABBYY PDF Transformer 3.0 už viac nie je nutné pred začatím samotného procesu rozpoznávania ručne zvoliť jazyky rozpoznávania dokumentov. Program používa pokročilé algoritmy, pomocou ktorých zistí použité jazyky.
PDF Transformer listpicture Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie o použitých jazykoch.

Podpora formátov PDF/A, DOCX a XLSX

  • PDF/A

    Teraz môžete ukladať dokumenty aj vo formáte PDF/A, čo je formát bežne používaný pre dlhodobé ukladanie dokumentov v archívoch a knižniciach.

  • DOCX a XLSX

    Nakoľko je program integrovaný s balíkom Microsoft Office 2007, môžete dokumenty PDF konvertovať do formátov DOCX a XLSX a vytvárať dokumenty PDF zo súborov DOCX a XLSX.

    PDF Transformer note Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Aby ste mohli pracovať so súbormi vo formátoch DOCX a XLSX, musíte mať nainštalovanú príslušnú aplikáciu Microsoft Office 2007.

Nový Formát kompresie PDF

Pri ukladaní do PDF používa aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0 vylepšený kompresný algoritmus založený na technológii Mixed Raster Content (MRC), ktorá produkuje menšie súbory bez akejkoľvek straty kvality.

Nástroj na opravu PDF

Skôr, ako publikujete dokument PDF, môžete v ňom ľahko upraviť, alebo z neho vymazať nepotrebné časti textu alebo obrázka. Vymazané časti budú vo výstupnom súbore nahradené čiernymi obdĺžnikmi.
PDF Transformer listpicture Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie o nástroje na opravu PDF.

Pečiatky

ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje do Vašich dokumentov PDF umiestniť pečiatky práve tak, ako by boli vytlačené na papieri.
PDF Transformer listpicture Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie o pečiatkach.

Automatické číslovanie

Automatické číslovanie môžete použiť vo svojich dokumentoch pri prevádzaní na upravovateľné formáty, ako aj pri vytváraní dokumentov PDF – tým sa značne zjednoduší vyhľadávanie v archívoch.
PDF Transformer listpicture Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie o automatickom číslovaní.

Čo je nové v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0