Používanie pomocníka programu ABBYY PDF Transformer 3.0

Ak nemáte k dispozícii myš alebo ak uprednostňujete používanie klávesnice, môžete na navigáciu v prezerači pomocníka použiť nasledujúce klávesové príkazy.

Klávesové skratky prezerača pomocníka

Ak chcete Stlačte
Zobraziť systémovú ponuku. ALT+MEDZERNÍK
Zobraziť ponuku skratiek prezerača pomocníka. SHIFT+F10
Prepnúť medzi prezeračom pomocníka a ostatnými otvorenými oknami. ALT+TAB
Zobraziť ponuku Možnosti. ALT+O
Skryť alebo zobraziť navigačné podokno. ALT+O, a potom stlačte kláves T
Prepnúť na ďalšiu kartu v navigačnom podokne. CTRL+TAB
Prepnúť na predchádzajúcu kartu v navigačnom podokne. CTRL+SHIFT+TAB
Prejsť o jednu tému vyššie v obsahu, registri alebo zozname výsledkov hľadania. ŠÍPKA HORE
Prejsť o jednu tému nižšie v obsahu, registri alebo zozname výsledkov hľadania. ŠÍPKA DOLE
Prejsť o jednu stránku vyššie v obsahu, registri alebo zozname výsledkov hľadania. PAGE UP
Prejsť o jednu stránku nižšie v obsahu, registri alebo zozname výsledkov hľadania. PAGE DOWN
Prepnúť medzi navigačným podoknom a podoknom témy. F6
Obnoviť tému, ktorá je zobrazená v podokne témy. ALT+O, a potom stlačte kláves R
Prechádzať témou. ŠÍPKA HORE alebo ŠÍPKA DOLE
Prejsť na začiatok témy. CTRL+HOME
Prejsť na koniec témy. CTRL+END
Zvýrazniť všetok text v podokne témy. CTRL+A
Vytlačiť tému. ALT+O, a potom stlačte kláves P
Prejsť späť k skôr zobrazenej téme. ALT+O, a potom stlačte kláves B
Prejsť k ďalšej (skôr zobrazenej) téme. ALT+O, a potom stlačte kláves F
Zatvoriť prezerač pomocníka. ALT+F4

PDF Transformer backtotop Používanie pomocníka programu ABBYY PDF Transformer 3.0 Naspäť na začiatok

Klávesové skratky karty obsahu

Ak chcete Stlačte
Zobraziť kartu Obsah. ALT+C
Otvoriť knihu. ŠÍPKA DOPRAVA
Zatvoriť knihu. ŠÍPKA DOĽAVA
Vybrať tému. ŠÍPKA HORE alebo ŠÍPKA DOLE
Zobraziť vybranú tému. ENTER

Klávesové skratky karty registra

Ak chcete Stlačte
Zobraziť kartu Register. ALT+N
Vybrať kľúčové slovo v zozname. ŠÍPKA HORE alebo ŠÍPKA DOLE
Zobraziť súvisiacu tému. ALT+D alebo ENTER

Klávesové skratky karty hľadania

Ak chcete Stlačte
Zobraziť kartu Hľadať. ALT+S
Začať hľadanie. ALT+L
Zobraziť vybranú tému. ALT+D alebo ENTER

PDF Transformer backtotop Používanie pomocníka programu ABBYY PDF Transformer 3.0 Naspäť na začiatok

Používanie pomocníka programu ABBYY PDF Transformer 3.0