Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje prevod dokumentov PDF do nasledujúcich upravovateľných formátov: Vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu sú určené zvolenými možnosťami pre prevod.

Prevod dokumentu PDF:

 1. Spustite aplikáciu ABBYY PDF Transformer 3.0 (Štart>Programy>ABBYY PDF Transformer 3.0>Previesť súbor PDF do…).
 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť PDF.
 3. V otvorenom dialógovom okne vyberte súbor určený na prevod.
  PDF Transformer note Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak je dokument PDF chránený heslom, program zobrazí výzvu na zadanie hesla.
 4. Zvoľte výstupný formát.
  Zobraziť, ako sa zvolí formát

  PDF Transformer convert into Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

 5. Skontrolujte možnosti prevodu PDF:
  1. Názov súboru
   V predvolenom nastavení sa dokument uloží do zdrojového priečinka a bude mať rovnaký názov ako zdrojový súbor. Ak chcete vybrať iný priečinok alebo zmeniť názov súboru, kliknite na tlačidlo Zmeniť…

   PDF Transformer convert saveto Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

  2. Jazyky dokumentu PDF
   Štandardne program zvolí jazyk automaticky z najviac používaných jazykov na danom počítači.
   Jazyk dokumentu zmeníte tak, že kliknete na Ďalšie jazyky… v rozbaľovacom zozname Jazyky dokumentu PDF.

   PDF Transformer convert lang Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0

   PDF Transformer note Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Neodporúča sa používať naraz viac než tri jazyky. Použitím viacerých jazykov môže dochádzať k viacerým chybám v texte výstupného súboru.
  3. Ďalšie možnosti
   V prípade potreby môžete zvoliť ďalšie možnosti prevodu.
   PDF Transformer listpicture Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ďalšie informácie nájdete v časti Ďalšie možnosti prevodu.
  PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Návrat k predvoleným nastaveniam zrealizujete tak, že v ponuke Pomocníka>Nastavenia vyberiete položku Obnoviť pôvodné.
 6. Konverziu spustíte kliknutím na Previesť.

  PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak si prajete skonvertovať len jednotlivé strany, v okne Strany vyberte, ktoré strany chcete skonvertovať, a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť Previesť zvolené strany.
  Stlačením klávesu SHIFT alebo CTRL vyberiete viacero strán.
  PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Počas procesu prevodu môže program zobrazovať varovné hlásenia. Stranu, pre ktorú sa zobrazila správa s upozornením, je možné otvoriť kliknutím na jej číslo.

Výstupný dokument sa uloží vo zvolenom formáte a otvorí sa v príslušnej aplikácii.

PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Popis prvkov rozhrania nájdete v časti Okno prevodu PDF.
PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak sa vzhľad výstupného dokumentu veľmi líši od originálu, môžete zmeniť možnosti prevodu a/alebo vybrať oblasti textu, tabuliek a obrázkov ručne. Viac informácií nájdete v časti Zlepšenie výsledkov prevodu.

Prevod dokumentov PDF v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0