Prevod dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch

Nižšie uvedené pokyny Vám pomôžu pri konverzii dokumentu napísaného v angličtine a v čínštine. Ak dokument používa inú kombináciu jazykov, vyberte príslušné jazyky v kroku 2.

  1. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť PDF otvoríte dokument v programe ABBYY PDF Transformer 3.0.
  2. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyky dokumentu PDF zvoľte Čínština a Angličtina.
  3. Pomocou nástrojov na paneli nástrojov ručne nakreslite oblasti na obrázku.
    PDF Transformer advice Prevod dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch V prípade dokumentov s jednoduchšími štruktúrami môže program ABBYY PDF 3.0 Transformer oblasti zistiť automaticky – kliknite na voľbu PDF Transformer analyzetool Prevod dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch, alebo stlačte Ctrl+F. Ak s výsledkami nie ste spokojná, upravte oblasti ručne.
  4. Ak je to potrebné, zadajte smer textu výberom príslušnej položky z ponuky skratiek.
  5. Vytvorte tlačidlo Previesť.

Prevod dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch