Aktivácia a registrácia programu ABBYY PDF Transformer

Softvérové pirátstvo poškodzuje obe strany – výrobcu softvéru rovnako ako koncového užívateľa. Používanie nelegálnych výrobkov nie je nikdy bezpečné. Legálny softvér zabezpečuje, že nijaká tretia strana nemôže nemôže spôsobiť škodlivé zmeny kódu. Spoločnosť ABBYY vynakladá veľké úsilie na ochranu práv svojho duševného vlastníctva a na zabezpečenie svojich zákazníkov prostredníctvom rôznych opatrení proti pirátstvu.

Softvér spoločnosti ABBYY obsahuje špeciálnu ochrannú technológiu, ktorá bráni neautorizovanému používaniu kópií softvéru používateľmi, ktorí neuzavreli so spoločnosťou ABBYY licenčnú zmluvu.

Aby ste mohli s programom ABBYY PDF Transformer pracovať v plne funkčnom režime, musíte ho aktivovať.

Registrácia je voliteľná a poskytuje množstvo výhod.

Obsah kapitol

Aktivácia a registrácia programu ABBYY PDF Transformer