Vyextrahovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF

Pomocou aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0 teraz môžete

  • pomocou kontextovej ponuky vybrať oblasti na stranách dokumentu PDF a uložiť ich ako obrázky;
  • vyextrahovať z dokumentu PDF časti textu.

Extrahovanie obrázka z dokumentu PDF:

  1. V dokumente PDF vyberte oblasť typu Obrázok.
  2. Kliknutím pravým tlačidlom myši na túto oblasť sa zobrazí kontextová ponuka, kde vyberiete Kopírovať obrázok.
  3. Skopírovaný obrázok vložte do aplikácie podľa svojho výberu.

Extrahovanie časti textu:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na požadovanú oblasť typu Text a z kontextovej ponuky zvoľte Kopírovať text.
  2. Skopírovaný text môžete uložiť do aplikácie podľa svojho výberu.
PDF Transformer advice Vyextrahovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF Novú oblasť môžete vytvoriť ručne, alebo môžete spustiť automatickú analýzu strany.
Vytvorenie novej oblasti
Spustenie automatickej analýzy strany

Ak chcete spustiť automatizovanú analýzu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • z panelu nástrojov zvoľte nástroj PDF Transformer analyzetool Vyextrahovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF;
  • stlačte Ctrl+F;
  • v okne Strany zvoľte z kontextovej ponuky Zobraziť oblasti

Vyextrahovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF