Technická podpora

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0, prosím, preštudujte si pred kontaktovaním služby technickej podpory sprievodnú dokumentáciu. Odpoveď na vašu otázku môžete nájsť aj v časti venovanej technickej podpore na webovej stránke spoločnosti ABBYY www.abbyy.com/support.

Odborníci našej služby technickej podpory budú na kompetentné zodpovedanie vašej otázky potrebovať nasledujúce informácie: 

 • vaše krstné meno a priezvisko
 • názov vašej spoločnosti alebo organizácie (ak je to vhodné)
 • vaše telefónne číslo (alebo fax alebo e-mail)
 • sériové číslo vášho balíka ABBYY PDF Transformer (pozri Pomocník>O aplikácii ABBYY PDF Transformer a vyhľadajte pole Informácie o licencii)
 • výrobné číslo (pozri Pomocník>O aplikácii ABBYY PDF Transformer)
 • všeobecný popis vášho problému a úplné znenie chybového hlásenia (ak sa vyskytlo)
 • typ vášho počítača a procesora
 • verzia vášho operačného systému Windows
 • a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité

Niektoré z vyššie uvedených informácií môžete získať automaticky:

 1. Vyberte možnosť Pomocník>O aplikácii ABBYY PDF Transformer;
 2. V dialógovom okne O aplikácii ABBYY PDF Transformer, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Informácie o systéme….

  Otvorí sa dialógové okno s niektorými vyššie uvedenými informáciami.

PDF Transformer note Technická podpora Bezplatnú technickú podporu sú oprávnení využívať výhradne registrovaní používatelia. Svoju kópiu programu môžete zaregistrovať na webovej lokalite spoločnosti ABBYY alebo vyberom možnosti Pomocník>Registrovať teraz….
PDF Transformer advice Technická podpora V prípade akýchkoľvek otázok a návrhov, prosím, kontaktujte najbližšiu kanceláriu ABBYY.

Technická podpora