Tabuľka nebola zistená

Oblasti tabuľky označujú tabuľky alebo časti textu usporiadané do podoby tabuľky. Ak automatické zisťovanie obrázka programu zlyhá, použite na manuálne vykreslenie oblasti tabuľky okolo tabuľky nástroj Tabuľka.

 1. V paneli nástrojov vyberte nástroj PDF Transformer tabletool Tabuľka nebola zistená a potom pomocou myši nakreslite okolo tabuľky na obraze obdĺžnik.
 2. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
  • V paneli nástrojov vyberte nástroj PDF Transformer analyze tablet Tabuľka nebola zistená;
  • Pravým tlačidlom myši kliknite do obdĺžnika a v ponuke skratiek vyberte možnosť Analyzovať štruktúru tabuľky;
  • Stlačte CTRL+SHIFT+F.

  Ak je to potrebné, upravte výsledky.

 3. Znovu spustite proces prevodu.

Typ ľubovoľnej oblasti môžete zmeniť na Tabuľku: pravým tlačidlom myši kliknite do oblasti a vyberte možnosť Oblasť tabuľky.
PDF Transformer listpicture Tabuľka nebola zistená Informácie o odstraňovaní problémov v tabuľkách nájdete v časti Bunky tabuľky boli zistené nesprávne.

Tabuľka nebola zistená