Registrácia programu ABBYY PDF Transformer 3.0

Zaregistrujte svoju kópiu programu ABBYY PDF Transformer 3.0. Registrácia nie je povinná.

Ak chcete zaregistrovať svoju kópiu programu ABBYY PDF Transformer, vykonajte jeden z nasledovných krokov:
  • Pri aktivácii programu vyplňte registračný formulár.
    PDF Transformer note Registrácia programu ABBYY PDF Transformer 3.0 Ak počas aktivácie program nezaregistrujete, môžete tak urobiť neskôr.
  • V ponuke Pomocník vyberte položku Registrovať teraz… a vyplňte registračný formulár, ktorý sa zobrazí.
  • Zaregistrujte svoju kópiu na webovej lokalite spoločnosti ABBYY.
  • Kontaktujte najbližšiu kanceláriu ABBYY.

Výhody registrácie:

  1. Bezplatná technická podpora,
  2. upozornenia na nové vydania výrobkov spoločnosti ABBYY prostredníctvom e-mailu.
  3. BONUSOVÁ APLIKÁCIA! Ak zaregistrujete program ABBYY PDF Transformer, získate zdarma program ABBYY Screenshot Reader. Program ABBYY Screenshot Reader vytvára snímky ktorejkoľvek časti vašej obrazovky a v oblastiach, ktoré obsahujú text, vykoná optické rozpoznávanie textu (OCR).

Registrácia programu ABBYY PDF Transformer 3.0