Automatické číslovanie

Pomocou aplikácie ABBYY Transformer 3.0 môžete pri vytváraní súborov PDF pridať do nich automatické číslovanie. Vďaka automatickému číslovaniu je vyhľadávanie v archívoch oveľa jednoduchšie.

Ak aplikujete automatické číslovanie na dokument prvýkrát:

 1. V ponuke Rozšírené nastavenia zvoľte Aktivovať automatické číslovanie.
 2. Následne sa otvorí okno, v ktorom do poľa Názov profilu napíšete názov svojho novovytvoreného profilu.
 3. Zadávanie možností automatického číslovania:
  1. Parametre
   Vyberte jednu alebo viacero možností:
   • Vložiť číslo
    Každej strane alebo celému dokumentu môžete priradiť jedinečné číslo. Číslovať sa začne od Vami určeného čísla. Pri práci s viac ako jedným dokumentom bude číslovanie pokračovať.
    Číslovanie začína štandardne od 0001 a čísla sa pridávajú dokumentom, nie stranám. Štandardnú hodnotu zmeníte tak, že kliknete na Nastaviť číslo…

    PDF Transformer batestamp setnumber Automatické číslovanie

   • Vložiť dátum
    Automatické číslovanie bude obsahovať dátum, kedy bol dokument PDF vytvorený.
   • Vložiť čas
    Automatické číslovanie bude obsahovať čas, kedy bol dokument PDF vytvorený.
   • Vložiť číslo strany
    Text automatického číslovania bude obsahovať číslo strany Vášho dokumentu PDF.
   PDF Transformer advice Automatické číslovanie Zvolené parametre sa pridajú do poľa Formát za kurzorom. Môžete v tomto poli zmeniť poradie parametrov, pridať vysvetľujúce poznámky a nastaviť formáty zobrazenia dátumu a času. Viac informácií sa nachádza v časti Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní.
   PDF Transformer batestamp format Automatické číslovanie PDF Transformer batestampoptions preview Automatické číslovanie
   • Pridať okraj
    Túto možnosť zvoľte v prípade, ak si prajete, aby bol text v rámčeku.
  2. Pozícia
   Zvoľte jedno z 8 možných umiestnení na strane.
  3. Písmo
   Môžete zvoliť typ písma, veľkosť a farbu
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak teraz vytvoríte dokument PDF, alebo ak prevediete súbor na PDF, výsledný dokument PDF bude obsahovať automatické číslovanie a do programu sa uloží príslušný profil.

Automatické číslovanie môžete takisto aplikovať aj na dokumente na základe predtým vytvoreného profilu:

 1. V ponuke Rozšírené nastavenia zvoľte Aktivovať automatické číslovanie.
 2. V rozbaľovacom zozname zvoľte požadovaný profil automatického číslovania.

Zmena parametrov automatického číslovania

K dispozícii sú dva spôsoby zmeny parametrov automatického číslovania:
 1. V oblasti nastavení dvakrát kliknite na automatické číslovanie.

  PDF Transformer batestamp preview Automatické číslovanie

 2. Zadajte požadované parametre a kliknite na Uložiť.
 3. PDF Transformer note Automatické číslovanie Toto takisto zmení aj parametre príslušného profilu.
 1. Kliknite na Spravovať profily…
 2. Zvoľte profil automatického číslovania, ktorý chcete zmeniť, a kliknite na Upraviť.
 3. Zadajte požadované parametre a kliknite na Uložiť.

Odstránenie automatického číslovania

 • Zmažte možnosť Aktivovať automatické číslovanie.

Vytvorenie profilu automatického číslovania

K dispozícii sú dva spôsoby vytvorenia profilu automatického číslovania:
 1. V oblasti nastavaní Rozšírené nastavenia kliknite na Vytvoriť nový…

  PDF Transformer batestamp new Automatické číslovanie

 2. Zadajte požadované parametre a kliknite na Uložiť.
 1. Kliknite na Spravovať profily…
 2. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
  • Kliknutím na Nový vytvoríte nový profil automatického číslovania;
  • Kliknutím na Kopírovať skopírujete existujúci profil automatického číslovania.
 3. Zadajte požadované parametre a kliknite na Uložiť.

Odstránenie profilu automatického číslovania.

 1. Kliknite na Spravovať profily…
 2. Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na Zmazať.
PDF Transformer note Automatické číslovanie Ak odstránite profil automatického číslovania, ktorý bol použitý vo Vašom dokumente, dokument bude mať automatické číslovanie založené na prvom zostávajúcom profile. Ak nezostali žiadne profily automatického číslovania, dokument nebude obsahovať automatické číslovanie.

Automatické číslovanie