O spoločnosti ABBYY

Spoločnosť ABBYY patrí medzi popredné spoločnosti ponúkajúce riešenia pre konverziu dokumentov, ako aj ostatný lingvistický softvér. Medzi kľúčové oblasti, v ktorých spoločnosť ABBYY pôsobí a kde realizuje výskum a vývoj, patria technológie rozpoznávania dokumentov a aplikovaná lingvistika.

Technológie rozpoznávania dokumentov, ako aj produkty spoločnosti ABBYY, pomáhajú pri správe a spracúvaní čoraz väčšieho množstva údajov. Sú to výkonné nástroje umožňujúce: Prevod informácií (text a obrázky) z tlačenej formy do digitálnej, automatické získavanie údajov, ich spracovanie, ukladanie a skladovanie cenných a dôležitých údajov. Vďaka produktom rozpoznávania a získavania údajov sa môžu ušetriť finančné prostriedky, čas a úsilie, ktoré by si vyžadovalo manuálne zadávanie údajov. Takisto je tu možnosť prístupu k údajom efektívnejším spôsobom. Naše lingvistické produkty umožňujú prekonať jazykové bariéry, zjednodušiť a vytvoriť ľahšiu a zrozumiteľnú komunikáciu.

ABBYY je medzinárodná spoločnosť, ktorá v súčasnosti zamestnáva viac ako 880 ľudí (údaj je z mája 2009). Produkty ABBYY sa distribuujú a predávajú vo viac ako 130 krajinách a to vďaka rozsiahlej sieti regionálnych a medzinárodných partnerov. Na základe zrealizovaného interného prieskumu presahuje celkový počet užívateľov produktov spoločnosti ABBYY, ktorý zahŕňa koncových používateľov, požívateľov mobilných zariadení a spoločnosti, hodnotu 30 miliónov.

Produkty spoločnosti ABBYY

ABBYY Lingvo – viacjazyčný elektronický slovník pre osobné počítače a mobilné zariadenia. ABBYY Lingvo je najpoužívanejší elektronický slovník v Rusku. Odhadovaný počet jeho používateľov je viac ako 5 000 000* Obsahuje zhruba 7 400 000 položiek v 128 slovníkoch, v ktorých poskytuje možnosť prekladu slov a slovných kombinácií z ruštiny do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, čínštiny, turečtiny, ukrajinčiny, latinčiny a naopak.

ABBYY FineReader – inteligentná aplikácia určená umožňujúca OCR – Optical Character Recognition (optické rozpoznávanie nasnímaných dokumentov) a následný prevod do formátu PDF. Tento softvér bol vyvinutý tak, aby spĺňal potreby a požiadavky profesionálov, ktorý vyžadujú najlepšiu presnosť rozpoznávania a súčasné zachovanie formátu dokumentu. Najnovšia verzia tejto odborníkmi ocenenej produktívnej aplikácie umožňuje užívateľom jednoduchým spôsobom previesť súbory vo formáte PDF, naskenované obrázky a digitálne fotografie do takých formátov, ktoré je možné upravovať a v ktorých sa dajú vyhľadávať informácie.

ABBYY FlexiCapture – dynamické softvérové riešenie slúžiace na získanie údajov a spracúvanie dokumentov. Táto aplikácia je určená pre spoločnosti a to nezávisle od ich veľkosti a odvetvia v ktorom pôsobia. ABBYY FlexiCapture poskytuje samostatný “vstupný bod” pre automatický prevod rôznorodých informácii a dokumentov v odlišných formátoch (dotazníky, ankety, faktúry, zmluvy a pod.) na použiteľné dokumenty v elektronickom formáte. Takéto dokumenty je potom možné použiť na potrebné účely v rámci spoločnosti.

ABBYY Recognition Server – robustné a výkonné servérové riešenie OCR umožňujúce zautomatizovanie prevodových procesov naprieč jednotlivými oddeleniami spoločnosti, resp. organizácie. Toto riešenie je navrhnuté pre OCR spracúvanie stredného až vysokého objemu dokumentov. ABBYY Recognition Server je možné použiť ako riadiace softvérové riešenie a ako integrálnu súčasť systémov pre zhromažďovanie a správu dokumentov a ako súčasť servérových systémov (spracovanie, administrácia, výstup).

ABBYY FineReader Engine – sada vývojárských nástrojov (Software Development Kits – SDK) umožňujúca vývojárom integrovať funkcie ako rozpoznávanie dokumentov prostredníctvom ABBYY, koverziu dokumentov a zhromažďovanie údajov do svojích vlastných technológii, produktov a riešení.

ABBYY Mobile OCR SDK – vývojársky nástroj. Je nezávislý od operačného systému, obsahuje mále množstvo kódu, je špeciálne navrhnutý pre integráciu funkcií OCR a čítania vyzitiek do akejkoľvek mobilnej aplikácie a operačného systému, vrátane Windows Mobile, Symbian a LINUX.

Ďalšie informácie o výrobkoch ABBYY nájdete na stránke www.abbyy.com.

___________________
* Na základe interného prieskumu.

O spoločnosti ABBYY