Pridávanie pečiatok

Aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0 teraz umožňuje do Vašich dokumentov PDF umiestniť pečiatky práve tak, ako by boli vytlačené na papieri. Napríklad, hocikam na stranu môžete umiestniť pečiatku “Schválené”.

PDF Transformer note Pridávanie pečiatok Pečiatky sa môžu pridávať len pri prevode do vyhľadávateľných dokumentov PDF. Ak pridáte pečiatky v tomto režime a potom zvolíte iný režim prevodu, pečiatky sa nepridajú.

Umiestnenie pečiatky na stranu dokumentu PDF:

 1. Zvoľte nástroj PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a pečiatku umiestnite tam, kam potrebujete.
 2. Dvakrát kliknite na pečiatku.
 3. Zobrazí sa okno, v ňom môžete zvoliť požadované možnosti:
  • Text pečiatky
   Sem napíšte text, ktorý bude na pečiatke. Vaše pečiatky môžu obsahovať údaje ako dátum a/alebo čas. Viac informácií sa nachádza v časti Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní.
  • Písmo
   Zvoľte typ písma, veľkosť a farbu.
  • Pridať okraj
   Túto možnosť zvoľte v prípade, ak si prajete, aby bola pečiatka v rámčeku.
 4. Pečiatku môžete uložiť ako šablónu.
  Kliknite na voľbu Uložiť šablónu pečiatky…, napíšte názov predlohy a kliknite na Uložiť.
 5. Kliknite na tlačidlo OK

Takisto môžete pridať pečiatku na základe predtým uloženej šablóny:

 1. Kliknite na šípku blízko nástroja PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a zvoľte požadovanú šablónu pečiatky.
 2. Pečiatku umiestnite na stranu tam, kam potrebujete.

Premiestnenie pečiatky

 • Pomocou nástroja PDF Transformer move ar Pridávanie pečiatok označte pečiatku a potom ju posúvajte pomocou myši.

Zmena veľkosti pečiatky

 1. Kliknutím na pečiatku ju urobíte aktívnou.
 2. Kurzor myši umiestnite na hranicu (resp. okraj) pečiatky.
 3. Zatiaľ čo držíte stlačené ľavé tlačidlo myši, ťahajte okraj v ľubovoľnom smere.
 4. Uvoľnite tlačidlo myši.
PDF Transformer advice Pridávanie pečiatok Ak kurzor myši umiestnite do okraja priestoru pečiatky, potiahnutím myšou sa okraje budú meniť zvislo aj vodorovne súčasne.

Zmena parametrov pečiatky

 • Dvakrát kliknite na pečiatku a zadajte požadované parametre.
 • Zvoľte pečiatku, ktorej parametre chcete zmeniť, zvoľte z kontextovej ponuky voľbu Vlastnosti pečiatky a zadajte požadované parametre.

Odstránenie pečiatky

 • Vyberte pečiatku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte DEL.
 • Zvoľte pečiatku, ktorú chcete odstrániť, a potom zvoľte v kontextovej ponuke voľbu Zmazať pečiatku.

Vytvorenie šablóny pečiatky

K dispozícii sú dva spôsoby vytvorenia šablóny pečiatky:

 1. Dvakrát kliknite na pečiatku.
 2. Zvoľte Uložiť šablónu pečiatky…
 3. Zadajte názov šablóny a kliknite na Uložiť.
 1. Kliknite na šípku blízko nástroja PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a potom kliknite na voľbu Vytvoriť novú šablónu pečiatky.
 2. Zadajte požadované parametre pečiatky a kliknite na OK.
 1. Kliknite na šípku blízko nástroja PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a potom kliknite na voľbu Spravovať šablóny pečiatok
 2. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
  • Kliknutím na položku Nová vytvoríte novú šablónu
  • Kliknutím na položku Kopírovať skopírujete existujúcu šablónu
 3. Zadajte požadované parametre pečiatky a kliknite na OK.
PDF Transformer note Pridávanie pečiatok Môžete vytvoriť maximálne 20 šablón pečiatok.

Vytvorenie šablóny pečiatky

 1. Kliknite na šípku blízko nástroja PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a potom kliknite na voľbu Spravovať šablóny pečiatok
 2. Zvoľte požadovanú šablónu a kliknite na Upraviť.
 3. Vykonajte potrebné zmeny a kliknite na OK.

Odstránenie šablóny pečiatky

 1. Kliknite na šípku blízko nástroja PDF Transformer addstamptool Pridávanie pečiatok a potom kliknite na voľbu Spravovať šablóny pečiatok
 2. Vyberte šablónu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na Zmazať.

Pridávanie pečiatok