Vytváranie dokumentov PDF z iných aplikácií

Aplikácia PDF X-Change 4.0 for ABBYY Vám umožňuje vytvárať dokumenty PDF z akejkoľvek aplikácie, ktorá Vám umožňuje nastaviť si tlačiareň. Aplikácia PDF X-Change 4.0 for ABBYY je už na Vašom počítači nainštalovaná, ak ste vybrali typickú inštaláciu, alebo ak ste v užívateľskej inštalácii inštalovali aspoň jeden z komponentov Vytvoriť PDF.

Vytváranie dokumentu PDF pomocou aplikácie PDF X-Change 4.0 for ABBYY:

  1. Spustite aplikáciu a otvorte súbor, ktorý chcete previesť na dokument PDF.
  2. Otvorte dialógové okno nastavení (toto sa môže pri jednotlivých programoch líšiť, vo väčšine aplikácii je potrebné na zobrazenie tohto okna zvoliť Súbor>Tlač).
  3. V zozname dostupných tlačiarní zvoľte “virtuálnu” tlačiareň PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
  4. Ak je to potrebné, upravte možnosti vytvorenia dokumentu PDF: kliknite na Vlastnosti a potom zvoľte požadované nastavenia.
  5. Kliknutím na OK spustíte vytváranie dokumentu PDF.
  6. V dialógovom okne, ktoré sa následne zobrazí, môžete zmeniť názov alebo umiestnenie výstupného súboru PDF. Výberom ponuky Pridať do existujúceho dokumentu PDF môžete vytvárajúci sa dokument PDF pridať do existujúceho dokumentu PDF.
    PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z iných aplikácií Niekedy, keď sa pokúšate pridať súbor do dokumentu PDF chráneného heslom, je možné, že aplikácia PDF X-Change 4.0 for ABBYY bude vyžadovať heslo. Spoločnosť ABBYY nemá žiadnu kontrolu nad touto funkciou aplikácie PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
PDF Transformer advice Vytváranie dokumentov PDF z iných aplikácií V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom použitia virtuálnej tlačiarne, si prosím pozrite súbor pomocníka pre aplikáciu PDF X-Change 4.0 for ABBYY. Súbor pomocníka otvoríte stlačením klávesu F1 alebo na inštalačnom CD vyhľadáte súbor s pomocníkom. Súbor pomocníka je k dispozícii len v angličtine.

Vytváranie dokumentov PDF z iných aplikácií