Odporúčané písma

Doleuvedená tabuľka uvádza odporúčané písma pre prácu s hebrejskými, thajskými, čínskymi a japonskými textami.

Jazyk Odporúčané písmo
Hebrejčina Arial™ Unicode™ MS*
Thajčina Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Čínština zjednodušená,
Čínština tradičná,
Japončina
Arial™ Unicode™ MS* Písma SimSun,
napríklad: SimSun (rozšírený zakladateľom), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(pre-ISO10646)

STSong

* Toto písmo sa inštaluje naraz so systémami Microsoft Windows XP a Microsoft Office 2000 alebo neskôr.

Dodatočné písma pre rozličné jazyky je možné kúpiť na adrese www.paratype.com/shop/.

Odporúčané písma