Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office

Pri inštalácii aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0 ju inštalačný program integruje s Prieskumníkom Windows a s balíkom Microsoft Office. Vďaka tomu sa v aplikáciách Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook zobrazí tlačidlo ABBYY PDF Transformer 3.0. Dokumenty PDF môžete vytvárať, resp. konvertovať priamo z aplikácií balíka Microsoft Office.

Prevod súboru PDF z aplikácií balíka Microsoft Office:

 1. Spustite niektorú z aplikácií Microsoft Office.
 2. Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Previesť PDF.
  Spustí sa aplikácia ABBYY PDF Transformer 3.0.
 3. Vyberte text, ktorý chcete skonvertovať.

  PDF Transformer note Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office Ak je dokument PDF chránený heslom, program zobrazí výzvu na zadanie hesla.
 4. Skontrolujte nastavenia konverzie v aplikácii ABBYY PDF Transformer 3.0.
  • V aplikácií Microsoft Outlook zvoľte výstupný formát.
  • V aplikácii Microsoft Word zvoľte, či si prajete vytvoriť nový dokument Microsoft Word, alebo či chcete skonvertovaný text pridať do súčasne otvoreného dokumentu Microsoft Word – a to hneď za kurzor.
  PDF Transformer note Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office V aplikácii Microsoft Excel je súbor PDF skonvertovaný do nového dokumentu Excel.
 5. Konverziu spustíte kliknutím na Previesť.

  PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office Ak si prajete skonvertovať len jednotlivé strany, v okne Strany vyberte, ktoré strany chcete skonvertovať, a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť Previesť zvolené strany.
  Stlačením klávesu SHIFT alebo CTRL vyberiete viacero strán.
  PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office Počas procesu prevodu môže program zobrazovať varovné hlásenia. Stranu, pre ktorú sa zobrazila správa s upozornením, je možné otvoriť kliknutím na jej číslo.

Výstupný dokument sa uloží vo zvolenom formáte a otvorí sa v príslušnej aplikácii.

PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office Ak sa vzhľad výstupného dokumentu veľmi líši od originálu, môžete zmeniť možnosti prevodu a/alebo vybrať oblasti textu, tabuliek a obrázkov ručne. Viac informácií nájdete v časti Zlepšenie výsledkov prevodu.

Na paneli nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office nevidím tlačidlo ABBYY PDF Transformer…

Zobrazenie tlačidla ABBYY PDF Transformer na paneli nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel nástrojov a v ponuke skratiek vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0.

Ak v ponuke skratiek na paneli nástrojov chýba položka ABBYY PDF Transformer 3.0, znamená to, že ste počas vlastnej inštalácie nevybrali možnosť integrovať program ABBYY PDF Transformer s aplikáciami balíka Microsoft Office.

Integrácia programu ABBYY PDF Transformer s aplikáciami balíka Microsoft Office:

 1. Prejdite na položku Spustiť>Nastavenia>Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť programy.
  PDF Transformer note Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office V operačnom systéme Microsoft Windows Vista sa ten istý príkaz nazýva Programy a funkcie.
 2. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 3. Nasledujte pokyny inštalačného programu.

Prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office