Inštalácia ďalších jazykov

Ak chcete rozpoznávať texty napísané v japončine, čínštine, thajčine alebo hebrejčine, pravdepodobne budete musieť tieto jazyky nainštalovať.

PDF Transformer note Inštalácia ďalších jazykov Systém Microsoft Windows Vista tieto jazyky štandardne podporuje.
Ak chcete nainštalovať nové jazyky v systéme Microsoft Windows XP:
 1. Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Vyberte položky Ovládací panel>Miestne a jazykové nastavenie.
 3. Na karte Jazyky vyberte možnosť:
  • Inštalovať súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava doľava (vrátane thajčiny)
   pre hebrejčinu a thajčinu,
  • Inštalovať súbory pre východoázijské jazyky
   pre japončinu a čínštinu.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Inštalácia ďalších jazykov