Vlastnosti konverzie PDF a PDF/A

Pri konverzii do formátov PDF a PDF/A môžete upravovať dôverné informácie, vytvoriť register pre ďalšie vyhľadávanie a pridávať do dokumentu pečiatky.

Vlastnosti konverzie PDF a PDF/A