Nastavenia zabezpečenia PDF

Pri vytváraní dokumentu PDF môžete vytvoriť heslo a týmto zabezpečiť dokument PDF. Takto zabezpečíte dokument pred neoprávneným otváraním, tlačením a úpravou.

Zadajte heslo na otvorenie dokumentu alebo/a heslo na povolenia.

Heslo na otvorenie dokumentu Heslo na povolenia
 


Heslo na otvorenie dokumentu znemožní užívateľom, ktorí nepoznajú heslo, otvoriť dokument PDF.

Nastavenie hesla na otvorenie dokumentu:

  1. Vyberte Zabrániť otvoreniu.
  2. V dialógovom okne Zamedziť otváraniu dokumentu PDF zadajte a potvrďte heslo.

Zadané heslo sa zobrazí v poli Heslo ako bodky.

Heslo na povolenia znemožňuje užívateľom, ktorí nevedia heslo, tlačiť a upravovať dokument.

Nastavenie hesla na povolenie:

  1. Zvoľte Zabrániť úprave a tlači.
  2. V dialógovom okne Zamedziť úprave a tlači PDF zadajte heslo a potvrďte ho opätovným zadaním.

Zadané heslo sa zobrazí v poli Heslo ako bodky.

Môžete tiež povoliť alebo zakázať tlač, úpravu alebo kopírovanie dokumentu PDF. Tieto obmedzenia nastavíte v položke Nastavenia povolení.

  • Zvoľte Tlač dokumentu, ak si prajete zamedziť tlačeniu dokumentu.
  • Zvoľte Úprava dokumentu, ak si prajete zamedziť upravovaniu dokumentu.
  • Zvoľte Vyextrahovanie (vyňatie) textu a obrázkov z dokumentu, ak si prajete, aby užívateľ nemal možnosť kopírovať akýkoľvek text alebo obrázky z dokumentu.
  • Zvoľte Pridávanie poznámok do dokumentu a vypĺňanie formulárov, ak si prajete, aby užívateľ nemal možnosť pridávať do dokumentu PDF komentáre alebo v tomto dokumente vypĺňať poznámky.
PDF Transformer advice Nastavenia zabezpečenia PDF Ak si prajete zmeniť nastavené heslo, kliknite na Zmeniť…

Nastavenia zabezpečenia PDF