Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows

Ak nainštalujete program ABBYY PDF Transformer 3.0, do ponuky skratiek sa pridá položka ABBYY PDF Transformer 3.0, ktorá sa zobrazí, keď v Prieskumníkovi Windows pravým tlačidlom myši kliknete na súbor PDF. Táto položka Vám kliknutím myši umožní skonvertovať súbory.

Pri vytváraní súborov PDF z Prieskumníka Windows použije program možnosti, ktoré ste zvolili pri predchádzajúcej relácii s aplikáciou ABBYY PDF Transformer 3.0 spustenou z Prieskumníka Windows.

Prevod jedného alebo viacerých súborov PDF z Prieskumníka Windows:

 1. V aplikácii Prieskumník Windows zvoľte jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete previesť.
 2. V kontextovej ponuke zvoľte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom vyberte požadovanú akciu:
  • Otvoriť v aplikácii Microsoft Word na prevedenie súboru PDF a jeho otvorenie v aplikácii Microsoft Word;
  • Otvoriť v aplikácii Microsoft Excel na prevedenie súboru PDF a jeho otvorenie v aplikácii Microsoft Excel;
  • Previesť do formátu PDF s možnosťou hľadania na prevedenie súboru PDF na vyhľadávateľný súbor PDF tak, že v ňom môžete vykonávať plnotextové vyhľadávanie (full-text) a takýto súbor je možné prezerať si pomocou prehliadača PDF;
  • Otvorte položku Použiť automatické číslovanie a vyberie požadovaný profil automatického číslovania.
   PDF Transformer listpicture Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické číslovanie.
  • Previesť s vlastným nastavením… spustí program ABBYY PDF Transformer 3.0 tak, že môžete zvoliť nastavenia konverzie alebo oblasti textu, tabuľky a obrázkov manuálne.
  PDF Transformer note Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Príkazy, ktoré sú v ponuke dostupné, závisia od počtu vybratých súborov.
  PDF Transformer note Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Ak je dokument PDF chránený heslom, program zobrazí výzvu na zadanie hesla.

Ako výsledok bude každý dokument skonvertovaný do samostatného súboru a otvorený v príslušnom programe.

PDF Transformer advice Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Počas procesu prevodu môže program zobrazovať varovné hlásenia. Stranu, pre ktorú sa zobrazila správa s upozornením, je možné otvoriť kliknutím na jej číslo.
PDF Transformer advice Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Ak sa vzhľad výstupného dokumentu veľmi líši od originálu, môžete zmeniť možnosti prevodu a/alebo vybrať oblasti textu, tabuliek a obrázkov ručne. Viac informácií nájdete v časti Zlepšenie výsledkov prevodu.

Ak sa v kontextovej ponuke nenachádza žiadny príkaz programu ABBYY PDF Transformer…

Ak sa v kontextovej ponuke programu ABBYY PDF Transformer 3.0 nenachádza žiadny príkaz, znamená to, že ste počas inštalácie nezvolili možnosť integrácie do programu Windows Explorer.

PDF Transformer note Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows Táto funkcia nie je na 64-bitovej platforme dostupná.

Integrácia programu ABBYY PDF Transformer 3.0 do aplikácie Windows Explorer:

 1. Prejdite na položku Spustiť>Nastavenia>Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť programy.
  PDF Transformer note Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows V operačnom systéme Microsoft Windows Vista sa ten istý príkaz nazýva Programy a funkcie.
 2. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 3. Nasledujte pokyny inštalačného programu.

Prevod súborov PDF z Prieskumníka Windows