Podporované formáty

Prevod dokumentov PDF

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje prevod dokumentov PDF do nasledujúcich formátov:

 • Dokument programu Microsoft Word (*.DOC)
 • Dokument programu Microsoft Office Word 2007 (*.DOCX)
 • Rich Text Format (*.RTF)
 • Textový dokument (*.TXT)
 • Hárok programu Microsoft Excel (*.XLS)
 • Zošit programu Microsoft Office Excel 2007 (*.XLSX)
 • Dokument HTML (*.HTM, *.HTML)
 • Dokument PDF s možnosťou hľadania (*.PDF)
 • Dokument PDF/A (*.PDF)

Vytváranie dokumentov PDF

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 umožňuje vytvárať dokumenty PDF z:

 • Dokument programu Microsoft Word (*.DOC)
 • Dokument programu Microsoft Office Word 2007 (*.DOCX)
 • Rich Text Format (*.RTF)
 • Dokument HTML (*.HTM, *.HTML)
 • Prezentácia programu Microsoft PowerPoint (*.PPT)
 • Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 2007 (*.PPTX)
 • Textový dokument (*.TXT)
 • Hárok programu Microsoft Excel (*.XLS)
 • Zošit programu Microsoft Office Excel 2007 (*.XLSX)
 • Výkres programu Microsoft Visio (*.VSD)
PDF Transformer advice Podporované formáty Ak chcete vytvoriť dokumenty PDF zo súborov iných formátov, použite virtuálnu tlačiareň PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
PDF Transformer note Podporované formáty Aby ste mohli pracovať so súbormi aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio, musíte mať tieto aplikácie nainštalované.

Podporované formáty