Vodorovný text nebol prevedený správne

V prípade, že nebola zistená správna orientácia časti prevedeného textu, môže táto časť obsahovať veľké množstvo chýb.

PDF Transformer note Vodorovný text nebol prevedený správne Ak má celý text na strane neštandardnú orientáciu, stranu otočte. Viac informácií nájdete v časti Otáčanie snímok.

Prevod zvislého textu:

  1. Označte oblasť alebo bunku tabuľky obsahujúcu zvislý text.
  2. Z ponuky skratiek zvoľte požadovanú orientáciu textu.
  3. Znovu spustite proces prevodu.

PDF Transformer listpicture Vodorovný text nebol prevedený správne Viac informácií o typoch oblastí a o tom, ako ich upravovať, nájdete v časti Prispôsobenie typov oblasti a hraníc oblasti.

Vodorovný text nebol prevedený správne