Klávesové skratky

Všeobecné

Funkcia Stlačte
Otvoriť súbor PDF CTRL+O
skonvertovať alebo vytvoriť dokument PDF CTRL+S

Nástroje

Funkcia Stlačte
Automaticky vyhľadá oblasti CTRL+D
Odstráni všetky oblasti CTRL+DEL
Nástroj Vybrať oblasť W
Vyberie nástroj ruka pre prezeranie dokumentov Q
Nástroj Vybrať textovú oblasť 1
Nástroj Vybrať oblasť obrázku 2
Nástroj Vybrať oblasť tabuľky 3
výber nástroja na opravu 4
Nástroj Pridať časť oblasti A
Nástroj Vybrať časť oblasti C
Automatické zistenie štruktúry tabuľky CTRL+T
Nástroj Pridať zvislý oddeľovač V
Nástroj Pridať vodorovný oddeľovač H
Nástroj Odstrániť oddeľovač R
Zlúči vybrané bunky M
rozdelenie predtým zlúčených buniek X
Prechod do nasledujúcej bunky v tabuľke Šípka doľava, doprava, nahor a nadol
Nástroj Prečíslovať oblasti CTRL+R
Vráti späť poslednú operáciu CTRL+Z
Opakuje skôr vrátenú operáciu CTRL+Y

PDF Transformer backtotop Klávesové skratky Naspäť na začiatok

Ponuka Oblasti

Funkcia Stlačte
Zmena typu oblasti na Text CTRL+1
Zmena typu oblasti na Tabuľku CTRL+2
Zmena typu oblasti na Obrázok CTRL+3
zmena typu oblasti na Oblasť určená na opravu CTRL+4
skopírovať zvolenú oblasť Textu alebo Obrázka do Schránky CTRL+C
Odstráni zvolenú oblasť DEL

PDF Transformer backtotop Klávesové skratky Naspäť na začiatok

Navigácia

Funkcia Stlačte
stranu prispôsobiť šírke CTRL+SHIFT+NUM*
stranu prispôsobiť výške CTRL+SHIFT+NUM/
zmenšiť mierku CTRL+SHIFT+NUM-
zväčšiť mierku CTRL+SHIFT+NUM+
otvoriť predchádzajúcu stranu v dokumente CTRL+NUM- alebo ALT+UP ARROW
otvoriť ďalšiu stranu v dokumente CTRL+NUM+ alebo ALT+DOWN ARROW
otvoriť prvú stranu v dokumente CTRL+HOME
otvoriť poslednú stranu v dokumente CTRL+END
umiestniť okno Strany do ľavej oblasti a oblasť nastavení do pravej oblasti CTRL+Q
umiestniť okno nastavení do ľavej oblasti a okno Strany do pravej oblasti SHIFT+Q
prepínať medzi oknom Strany, oknom zobrazenia strán a oblasťou s nastaveniami CTRL+TAB

PDF Transformer backtotop Klávesové skratky Naspäť na začiatok

Pomocník

Funkcia Stlačte
Otvorenie Pomocníka F1

PDF Transformer backtotop Klávesové skratky Naspäť na začiatok

Klávesové skratky