Obrázok nebol zistený

Oblasti obrázka označujú obrázky nachádzajúce sa v dokumente. Oblasti obrázka môžete použiť aj na výber častí textu, s ktorými sa má narábať ako s obrázkami. Ak automatické zisťovanie obrázka programu zlyhá, použite na manuálne vykreslenie oblasti obrázka okolo obrázka nástroj Obrázok.

  1. V paneli nástrojov vyberte nástroj PDF Transformer picturetool Obrázok nebol zistený a potom pomocou myši vykreslite okolo obrázka na obraze obdĺžnik.
  2. Znovu spustite proces prevodu.

Typ ľubovoľnej oblasti môžete zmeniť na Obrázok: pravým tlačidlom myši kliknite do oblasti a vyberte možnosť Oblasť obrázka.

PDF Transformer listpicture Obrázok nebol zistený Viac informácií o typoch oblastí a o tom, ako ich upravovať, nájdete v časti Prispôsobenie typov oblasti a hraníc oblasti.

Obrázok nebol zistený