Nástroj na opravu (redigovanie)

Pomocou aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0 môžete jednoducho upravovať dôverné informácie, a to ešte predtým, ako publikujete dokument PDF. Natrvalo môžete zo svojho dokumentu vymazať ako text, tak aj obrázky.

PDF Transformer note Nástroj na opravu (redigovanie) Údaje môžu byť vymazané len pri prevode na vyhľadávateľné PDF. Ak v tomto režime vymažete nechcený text alebo obrázky a potom zvolíte iný režim prevodu, údaje sa nevymažú.

Vystrihnutie neželaných informácií z dokumentu PDF

 1. Vyberte nástroj PDF Transformer redactiontool Nástroj na opravu (redigovanie).
 2. Pomocou kurzora myši nakreslite okolo oblasti, ktorú chcete vymazať (resp. zakryť), obdĺžnik.
 3. Označené oblasti sa potom vo výstupnom dokumente objavia prekryté čiernymi obdĺžnikmi.

  PDF Transformer redactedarea Nástroj na opravu (redigovanie)

Posunutie oblasti redigovania

 • Pomocou nástroja PDF Transformer move ar Nástroj na opravu (redigovanie) vyberiete oblasť redigovania a potom ju pomocou myši posuniete.

Zmena veľkosti oblasti opráv (redigovania)

 1. Kliknutím na hociktoré miesto v tejto oblasti ho urobíte aktívnym.
 2. Kurzor myši umiestnite na hranicu oblasti (tvar kurzora sa zmení na dvojitú šípku).
 3. Zatiaľ čo držíte stlačené ľavé tlačidlo myši, ťahajte okraj v požadovanom smere.
 4. Uvoľnite tlačidlo myši.
PDF Transformer advice Nástroj na opravu (redigovanie) Ak kurzor myši umiestnite do okraja priestoru opráv (redigovania), ťahaním myši môžete túto oblasť meniť zvisle a vodorovne súčasne.

Vymazanie oblasti redigovania

 • Vyberte oblasť redigovania, ktorú chcete odstrániť, a stlačte kláves DEL.
 • Zvoľte oblasť redigovania, ktorú chcete odstrániť, a potom zvoľte z kontextovej ponuky voľbu Odstrániť oblasť.

Nástroj na opravu (redigovanie)