Bunky tabuľky boli zistené nesprávne

Ak program ABBYY Transformer 3.0 zistil riadky a stĺpce v tabuľke nesprávne, môžete upraviť výsledky automatickej analýzy a znova spustiť proces prevodu. Príklad zložitej tabuľky…

PDF Transformer table Bunky tabuľky boli zistené nesprávne

Oblasť tabuľky upravíte pomocou:

 • Nástrojov na paneli nástrojov.
  • Do tabuľky môžete pridať alebo z nej odstrániť zvislé a horizontálne riadky. Na paneli nástrojov zvoľte PDF Transformer v line Bunky tabuľky boli zistené nesprávne, PDF Transformer h line Bunky tabuľky boli zistené nesprávne, alebo PDF Transformer del line Bunky tabuľky boli zistené nesprávne.
  • Vyznačené bunky zlúčite alebo rozdelíte pomocou nástroja PDF Transformer mergecells Bunky tabuľky boli zistené nesprávne alebo PDF Transformer splitcells Bunky tabuľky boli zistené nesprávne. Môžete rozdeliť len tie bunky, ktoré boli predtým zlúčené.
 • Príkazov v Ponuke skratiek.
  Kliknite pravým tlačidlom na požadovanú oblasť tabuľky a z ponuky skratiek zvoľte:
  • Zlúčiť bunky tabuľky alebo Rozdeliť bunky tabuľky na zlúčenie alebo rozdelenie buniek tabuľky. Môžete rozdeliť len tie bunky, ktoré boli predtým zlúčené.
  • Ak tabuľka obsahuje len obrázok, zvoľte So zvolenými bunkami narábať ako s obrázkom. Ak sa v bunke nachádza text aj obrázok, pre obrázok v bunke vykreslite samostatnú oblasť.
 • Použitím klávesových skratiek.
  • Bunky tabuľky zlúčite klávesovou skratkou CTRL+M, alebo rozdelíte skratkou CTRL+L. Môžete rozdeliť len tie bunky, ktoré boli predtým zlúčené.
PDF Transformer note Bunky tabuľky boli zistené nesprávne Pokiaľ tabuľka obsahuje bunky so zvislým textom, možno budete potrebovať upraviť aj výsledky automatickej analýzy tabuľky. Informácie o odstraňovaní problémov nájdete v časti Zvislý text nebol rozpoznaný.

PDF Transformer listpicture Bunky tabuľky boli zistené nesprávne Viac informácií o typoch oblastí a o tom, ako ich upravovať, nájdete v časti Prispôsobenie typov oblasti a hraníc oblasti.

Bunky tabuľky boli zistené nesprávne