Predstavuje sa program ABBYY PDF Transformer 3.0

Táto kapitola poskytuje prehľad programu ABBYY PDF Transformer 3.0 a jeho funkcií.

Obsah kapitol

Predstavuje sa program ABBYY PDF Transformer 3.0