Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní

K pečiatkam a k automatickému číslovaniu môžete priradiť aktuálny čas a/alebo dátum. V oknách na úpravu textu/automatického číslovania použite nasledujúce značky.

Značka Príklad
<d/> Skrátený formát dátumu 07.02.2009
<date/> Dlhý formát dátumu 7. február 2009
<t12/> 12-hodinový formát času 9:22 PM
<t24/> 24-hodinový formát času 21:22
<time/> Dlhý formát času 21:22:51

Dátum a čas sa štandardne zobrazujú podľa miestnych nastavení na Vašom počítači. Tento formát môžete zmeniť. Napríklad: <d=RUS/>, <date=USA/> alebo <time=ENG/>. Výsledok sa okamžite zobrazí v okne ukážky pečiatky.
Ukáž mi príklad

<d=USA/> 2/7/2009
<d=ENG/> 07/02/2009
<d=RUS/> 07.02.2009
<d=DEU/> 07.02.2009
<d=FRA/> 07/02/2009
<d=ITA/> 07/02/2009
<d=ESP/> 07/02/2009
<d=NLD/> 3-2-2009
<d=PO/> 2009-02-07
<d=HUN/> 2009.02.07
<d=CZ/> 7.2.2009
<d=SL/> 7. 2. 2009
PDF Transformer note Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní Niektoré z hore uvedených regiónov a oblastí nemusí Váš operačný systém podporovať. Môžete však použiť všetky ostatné vyššie uvedené regióny, ktoré Váš operačný systém podporuje.

Formáty zobrazenia dátumu a času môžete upraviť
Ukáž mi príklad

<date=USA %A/> Piatok
<date=DEU %B, %Y/> Február, 2009
<time %Hh %Mm/> 09h 22m

Ak si želáte upraviť formát zobrazenia dátumu a času, špecifikujte požadované parametre a umiestnite ich medzi značky <date/> a <time/>.

<date/> Príklad
Roky
%y Rok s neuvedeným storočím (01 – 99) 09
%#y Rok s neuvedeným storočím, bez úvodných núl (1 – 99) 9
%Y Rok s uvedeným storočím 2009
%#Y Rok s uvedeným storočím, bez úvodných núl 2009
Mesiace
%b Skrátený názov mesiaca Feb
%B Úplný názov mesiaca Február
%m Mesiac ako číslo (01 – 12) 02
%#m Mesiac ako číslo, bez úvodných núl (1 – 12) 2
Dni v mesiaci
%d Deň v mesiaci ako číslo (01 – 31) 07
%#d Deň v mesiaci ako číslo, bez úvodných núl (1 – 31) 7
Dni v týždni
%a Skrátený názov dňa v týždni Ut
%A Úplný názov dňa v týždni Utorok
<time/> Príklad
Hodiny
%H 24-hodinový formát času (00 – 23) 07
%#H 24-hodinový formát času, bez úvodných núl (0 – 23) 7
%I 12-hodinový formát času (01 – 12) 05
%#I 12-hodinový formát času, bez úvodných núl (1 – 12) 5
%p Indikátor A.M./P.M. pre 12-hodinový formát času* AM
Minúty a sekundy
%M Minúty ako číslo (0 – 59) 04
%#M Minúty ako číslo, bez úvodných núl (0 – 59) 4
%S Sekundy ako číslo (00 – 59) 04
%#S Sekundy ako číslo, bez úvodných núl (0 – 59) 4
Ďalšie možnosti
%% Symbol percento

Zmena regionálnych nastavení

  1. Zvoľte Miestne a jazykové nastavenia z ponuky Štart>Nastavenia>Ovládacie panely;
  2. Na karte Miestne nastavenia zvoľte štandard pre zobrazenie dátumu a času, alebo kliknite na kartu Upresniť, kde si môžete vytvoriť svoj vlastný formát.

    PDF Transformer note Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní V operačnom systéme Microsoft Windows Vista sa táto karta nazýva Formáty.

______________________
* Dostupné len v rámci miestnych nastavení pre USA, ENG, HUN a CZ.

Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a na automatickom číslovaní