Komplexná štruktúra dokumentu nereprodukovaná po prevode

Skôr, ako začne program ABBYY PDF Transformer 3.0 proces prevodu dokumentu, zistí oblasti obsahujúce text, obrázky a tabuľky. Program na základe tejto analýzy určí oblasti a poradie konverzie. Táto informácia sa tiež používa pri obnovení pôvodného formátovania.

V prípade, že formátovanie je príliš zložité, môžu byť niektoré oblasti zistené nesprávne a budete ich chcieť upraviť namiesto toho, aby ste všetky dotknuté oblasti vykreslili manuálne.

Úprava oblastí:

  1. Oblasti upravíte pomocou nástrojov umiestnených na paneli nástrojov;
  2. Znovu spustite proces prevodu.

PDF Transformer listpicture Komplexná štruktúra dokumentu nereprodukovaná po prevode Ďalšie informácie nájdete v časti:

Komplexná štruktúra dokumentu nereprodukovaná po prevode