Pridanie súboru do dokumentu PDF

Pomocou programu ABBYY PDF Transformer 3.0 môžete do svojich dokumentov PDF pridávať súbory PDF a upraviteľné súbory v podporovaných formátoch.

Pridanie súboru do dokumentu PDF.

 1. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zvoľte dokument PDF, do ktorého si prajete pridať zvolený súbor, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 3. Uistite sa, že sú zvolené správne nastavenia vytvorenia dokumentu PDF.
  • Režim ukladania PDF
   V okne Nastavenia tlače PDF zvoľte požadovaný kompresný pomer výstupného dokumentu. Toto závisí od toho, akým spôsobom plánujete dokument požívať v budúcnosti.
   PDF Transformer advice Pridanie súboru do dokumentu PDF Zvoľte Nekomprimované PDF, ak chcete v dokumente zachovať obrázky vo vysokej kvalite a vo vysokom rozlíšení. Zvoľte Skomprimované PDF v tom prípade, že súbor PDF budete posielať e-mailom, alebo zverejňovať na Internete.
   PDF Transformer note Pridanie súboru do dokumentu PDF Ak pridávate dokument PDF do dokumentu PDF, ponuka Nastavenia tlače PDF nie je k dispozícii.
  • Nastavenia zabezpečenia
   Svoj dokument PDF si môžete pomocou hesla ochrániť pred nepovoleným prístupom.
   PDF Transformer listpicture Pridanie súboru do dokumentu PDF Podrobnejšie informácie nájdete v časti Nastavenia zabezpečenia PDF.
 4. Kliknite na Vytvoriť PDF.

Výsledný dokument PDF sa uloží a otvorí v aplikácii na prezeranie súborov PDF.

Pridanie súboru do dokumentu PDF