Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF

Pomocou programu ABBYY PDF Transformer môžete kombinovať viacero súborov do jedného dokumentu PDF. Ako upraviteľné, tak aj súbory PDF môžete zlúčiť do súboru podporovaných formátov.

Kombinovanie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF:

 1. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
 2. V otvorenom dialógovom okne:
  • Pridajte súbory, ktoré si prajete zlúčiť
   Kliknite na Pridať súbory…, potom zvoľte súbory, ktoré si prajete zlúčiť, a kliknite na Pridať.
  • Súbory, ktoré si neprajete pridať, odstránite jednoducho kliknutím na tlačidlo Odstrániť.
  • Ak je potrebné zmeniť poradie súborov, použite PDF Transformer mergeup Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDFa PDF Transformer mergedown Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF.
   Súbory sa pridajú v takom poradí, v akom sú zoradené v zozname. Každý súbor začne na novej strane.
 3. Uistite sa, že sú zvolené správne nastavenia vytvorenia dokumentu PDF.
  • Názov súboru
   Ak chcete zmeniť názov súboru alebo jeho umiestnenie, kliknite na tlačidlo Zmeniť…
  • Režim ukladania PDF
   V okne Nastavenia tlače PDF zvoľte požadovaný kompresný pomer výstupného dokumentu. Výber pomeru závisí od toho, akým spôsobom plánujete dokument požívať v budúcnosti.
   PDF Transformer advice Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF Zvoľte Nekomprimované PDF, ak chcete v dokumente zachovať obrázky vo vysokej kvalite a vo vysokom rozlíšení. Zvoľte Nastavenia tlače PDF v tom prípade, že súbor PDF budete posielať e-mailom, alebo zverejňovať na Internete.
   PDF Transformer note Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF Ak len zlučujete len súbory PDF, ponuka Nastavenia tlače PDF nie je k dispozícii.
  • Nastavenia zabezpečenia
   Svoj dokument PDF si môžete pomocou hesla ochrániť pred nepovoleným prístupom.
   PDF Transformer listpicture Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF Podrobnejšie informácie nájdete v časti Nastavenia zabezpečenia PDF.
 4. Kliknite na Vytvoriť PDF.

Výsledný dokument PDF sa uloží a otvorí v aplikácii na prezeranie súborov PDF.

Zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF