Podporované jazyky

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 podporuje 184 jazykov prevodu.

ABBYY PDF Transformer 3.0 podporuje nasledujúce jazyky*:

Hlavné jazyky

Významnou charakteristikou týchto hlavných jazykov je to, že program ABBYY PDF Transformer pre ne poskytuje slovníkovú podporu. Slová v týchto jazykoch sa čítajú písmeno po písmene, potom ich program ABBYY PDF Transformer 3.0 skontroluje podľa záznamov v slovníku. 

 • Anglický
  Germánsky jazyk. Hlavný medzinárodný jazyk. Jazyk Spojených národov. Úradný jazyk USA, Kanady, Veľkej Británie, Írska (oficiálne na druhom mieste za Írskym), Austrálie, Nového Zélandu, Indie (dočasný stav) a 15 afrických štátov: Juhoafrická republika, Nigéria, Ghana, Uganda atď. Materinský jazyk pre viac než 508 miliónov ľudí.
 • Arménsky (východný, západný, Grabar)

  Indoeurópsky jazyk, tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk Arménska, ktorým sa hovorí aj v Gruzínsku, Azerbajdžane a Rusku. Starý knižný arménsky jazyk Grabar je teraz výhradne používaný duchovenstvom. Moderný spisovný jazyk má dve hlavné varianty – východnú (Jerevan), ktorou sa hovorí v Arménsku, a západnú, ktorou sa hovorí na Blízkom Východe a v západnej Európe. Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Baškirský

  Turkický jazyk. Používa sa v Rusku (Baškirsko a priľahlé oblasti). Materinský jazyk zhruba pre 1 milión ľudí.

 • Bulharský

  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Bulharsku. Materinský jazyk zhruba pre 9 miliónov ľudí.

 • Chorvátsky
  Južnoslovanský jazyk. Pokladal sa za totožný jazyk so srbským, tvoriac jeden srbochorvátsky jazyk, (jediný rozdiel spočíva v rozdielnom systéme písania – cyrilika pre srbčinu a latinka pre chorvátčinu) až do vzniku samostatného Chorvátska. Úradný jazyk Chorvátska. Materinský jazyk zhruba pre 5 miliónov ľudí.
 • Český
  Západoslovanský jazyk. Úradný jazyk Českej republiky, ktorým sa hovorí aj v Slovenskej republike. Materinský jazyk zhruba pre 12 miliónov ľudí.
 • Dánsky

  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk Dánska, ktorým sa hovorí aj v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Materinský jazyk zhruba pre 5,5 miliónov ľudí.

 • Estónsky
  Ugrofínsky (balticko-fínsky) jazyk. Úradný jazyk v Estónsku. Materinský jazyk zhruba pre 1,1 milióna ľudí.
 • Fínsky
  Ugrofínsky (balticko-fínsky) jazyk. Úradný jazyk vo Fínsku používaný aj v Rusku (Karélia, oblasť Petrohradu) a vo Švédsku. Materinský jazyk zhruba pre 6 milióna ľudí.
 • Francúzsky
  Románsky jazyk. Jazyk Spojených národov. Úradný jazyk Francúzska, Belgicka, Švajčiarska, Luxemburska, Monaka, Andorry, Kanady, Haiti a viacerých afrických štátov: Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Zaire, Kongo, Mali, Nigéria, Senegal, Togo, Čad, Burundi, Rwanda, Stredoafrická republika, Madagaskar, Kamerun, Seychely, Komory, Džibuti, Vanuatu (Oceánia). Materinský jazyk pre viac než 128 miliónov ľudí.
 • Grécky
  Indoeurópsky jazyk, tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk v Grécku a na Cypre. Materinský jazyk zhruba pre 12 miliónov ľudí.
 • Hebrejský
  Semitský jazyk. Úradný jazyk v Izraeli používaný tiež niektorými židovskými komunitami v diaspore. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.
 • Holandský (Holandsko a Belgicko)
  Germánsky jazyk. Úradný jazyk v Holandsku a Belgicku. Materinský jazyk zhruba pre 20 miliónov ľudí.
 • Indonézsky
  Austronézsky jazyk nazývaný malajský (niektorí vedci ho pokladajú za malajský dialekt) pred rokom 1945. Úradný jazyk Indonézie pod názvom Bahasa Indonesia používaný tiež v medzinárodnej komunikácii. Materinský jazyk zhruba pre 160 miliónov ľudí.
 • Katalánsky
  Románsky jazyk (pyrenejsko-románska podskupina). Materinský jazyk pre zhruba 8 miliónov ľudí v Španielsku (Katalánsko, Valencia, Baleárske ostrovy), Francúzsku (Roussillon, východné Pyreneje), Andorre a na ostrove Sardínia. Jeden z úradných jazykov vo vyššie uvedených španielskych provinciách a v Andorre.
 • Litovský
  Baltský jazyk. Úradný jazyk v Litve. Materinský jazyk zhruba pre 4 milióny ľudí.
 • Lotyšský
  Baltský jazyk. Úradný jazyk v Lotyšsku. Materinský jazyk zhruba pre 2 milióny ľudí.
 • Maďarský

  Ugrofínsky (uralský) jazyk. Úradný jazyk v Maďarsku používaný aj v susedných krajinách ako sú Srbsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina. Materinský jazyk zhruba pre 14,5 miliónov ľudí.

 • Nemecký (nový a starý pravopis)
  Germánsky jazyk. Úradný jazyk Nemecka, Rakúska a Lichtenštajnska a jeden z úradných jazykov Švajčiarska, Belgicku a Luxemburska. Materinský jazyk
  zhruba pre 128 miliónov ľudí.
 • Nórsky (nynorsk a bokmal)

  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk v Nórsku. Spisovný jazyk existuje v dvoch podobách: Nynorsk a bokmal (ten druhý je viac dánsky). Materinský jazyk zhruba pre 5 miliónov ľudí.

 • Poľský

  Západoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Poľsku. Materinský jazyk zhruba pre 44 miliónov ľudí.

 • Portugalský (Portugalsko a Brazília)

  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mozambiku, Guinea-Bissau, Cape Verde, Sao Tome a Principe. Materinský jazyk zhruba pre 191 miliónov ľudí.

 • Rumunský

  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Rumunsku. Materinský jazyk zhruba pre 26 miliónov ľudí.

 • Ruský

  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Ruskej federácii používaný aj vo všetkých štátoch Spoločenstva nezávislých štátov a v baltských štátoch. Materinský jazyk zhruba pre 277 miliónov ľudí.

 • Slovenský

  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk na Slovensku používaný aj v blízkych oblastiach Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Materinský jazyk zhruba pre 5,6 miliónov ľudí.

 • Slovinský

  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk Slovinska používaný aj v susedných oblastiach Rakúska a Talianska. Materinský jazyk zhruba pre 2 milióny ľudí.

 • Španielsky

  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Španielsku, vo všetkých krajinách latinskej Ameriky (okrem Brazílie) a rovníkovej Guiney. Jazyk Spojených národov. Materinský jazyk zhruba pre 417 miliónov ľudí.

 • Švédsky

  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk vo Švédsku a Fínsku. Materinský jazyk zhruba pre 10 miliónov ľudí.

 • Taliansky
  Románsky jazyk. Úradný jazyk v Taliansku. Materinský jazyk zhruba pre 70 miliónov ľudí.
 • Tatársky

  Turkický jazyk. Používa sa v Rusku, (Tatárska republika, Baškirsko, Čuvašsko, Mari El atď.). Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Thajský
  Patrí do juhozápadnej vetvy thajských jazykov. Úradný jazyk v Thajskom kráľovstve. Materinský jazyk zhruba pre 30 miliónov ľudí.
 • Turecký

  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Turecku a na Cypre používaný aj v Grécku, Bulharsku, Rumunsku, Iráne a Iraku. Materinský jazyk zhruba pre 61 miliónov ľudí.

 • Ukrajinský

  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk Ukrajiny používaný aj v Rusku a Bielorusku. Materinský jazyk zhruba pre 47 miliónov ľudí.

Doplnkové jazyky

 • Abcházsky

  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk. Používaný v Gruzínsku (Abcházia). Materinský jazyk približne pre 105 tisíc ľudí.

 • Adygský

  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk. Používaný v Rusku, (Adygejská republika, Krasnodarská oblasť). Materinský jazyk približne pre 120 tisíc ľudí.

 • Afrikánsky

  Germánsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Juhoafrickej republiky. Materinský jazyk pre zhruba 6,5 milióna Afrikáncov v Južnej Afrike (Búrov) – potomkov holandských kolonistov.

 • Agulský

  Lezgický (dagestanský) jazyk. Používaný v Rusku (Dagestan, Stavropoľská oblasť) a Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 15 tisíc ľudí.

 • Albánsky

  Indoeurópsky jazyk, tvoriaci svoju vlastnú skupinu. Úradný jazyk v Albánsku. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov ľudí v Albánsku, Srbsku (Kosovo), Taliansku a Grécku.

 • Altajský

  Turkický jazyk. Používaný v Rusku (Altajská republika). Materinský jazyk približne pre 55 tisíc ľudí.

 • Avarský

  Jazyk skupiny Avar-andi-dido (dagestanský). Používaný v Rusku (Dagestan) a Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.

 • Aymarský

  Kečuánsko-aymarský jazyk (jeden z jazykov juhoamerických indiánov). Jeden z troch úradných jazykov Bolívie. Materinský jazyk pre zhruba 2,2 miliónov aymarských indiánov žijúcich v Peru a Bolívii. Väčšina používateľov aymarského jazyka hovorí aj kečuánsky a španielsky. Niektorí vedci uprednostňujú zaradenie aymarského jazyka nie ako samostatného jazyka s približne 10 nárečiami, ale ako aymarskej jazykovej skupiny.

 • Azerbajdžanský (cyrilika), Azerbajdžanský (latinka)
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Azerbajdžane. Materinský jazyk pre 14 – 20 miliónov ľudí v Iráne, Azerbajdžane, Arménsku, Gruzínsku.
 • Baskický

  Izolovaný jazyk. Materinský jazyk pre zh
  ruba 600 tisíc ľudí v Španielsku a Francúzsku.

 • Bemba
  Bantuský jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov ľudí v Zambii, Zaire, Kongu a Tanzánii.
 • Bieloruský

  Východoslovanský jazyk. Úradný jazyk v Bielorusku. Materinský jazyk zhruba pre 10,2 miliónov ľudí.

 • Blackfoot

  Západoalgonkinský jazyk. Materinský jazyk pre menej než 10 tisíc indiánov v USA a Kanade.

 • Bretónsky

  Bretónsky (keltský) jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 1 milión Bretóncov vo Francúzsku.

 • Bugotu

  Oceánsky jazyk (člen malajsko-polynézskej vetvy austronézskych jazykov) používaný na juhovýchode Šalamúnových ostrovov.

 • Burjatský

  Mongolský jazyk. Používaný v Rusku (Burjatsko). Materinský jazyk približne pre 422 tisíc ľudí.

 • Cebuánsky

  Filipínsky (austronézsky) jazyk. Používaný v strednej časti Filipín. Zvyčajne považovaný za skupinu úzko súvisiacich jazykov (bisayan). Materinský jazyk zhruba pre 24 miliónov ľudí.

 • Chakaský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Chakasko). Materinský jazyk približne pre 60 tisíc ľudí.
 • Chantyjský
  Ugrofínsky jazyk používaný v Rusku (Tjumen a Tomská oblasť). Materinský jazyk približne pre 15 tisíc ľudí.
 • Crow
  Siouský jazyk používaný v Montane, USA. Materinský jazyk pre menej než 10 tisíc ľudí.
 • Čamorský

  Austronézsky jazyk používaný v západnej Mikronézii, predovšetkým na ostrove Guam. Materinský jazyk približne pre 78 tisíc ľudí.

 • Čečenský

  Nachský (kaukazský) jazyk. Materinský jazyk pre zhruba 1 milión ľudí v Rusku (Čečensko, Ingušsko a Dagestan).

 • Čínština zjednodušená, čínština tradičná

  Je sinotibetský jazyk. Je oficiálným jazykom v Čínskej ľudovej republike, v Taiwane a jedným z úradných jazykov Singapurskej republiky. Je materským jazykom vyše 1 miliardy ľudí.

 • Čukotský

  Luoravetlanský jazyk používaný v Rusku (Čukotská a Koriatská oblasť). Materinský jazyk približne pre 10 tisíc ľudí.

 • Čuvašský

  Turkický jazyk používaný v Rusku (Čuvašsko). Materinský jazyk zhruba pre 2 milióny ľudí.

 • Čwana
  Bantuský jazyk. Používa sa v Botswane a Juhoafrickej republike. Jeden z úradných jazykov Botswany. Materinský jazyk zhruba pre 4 milióny ľudí.
 • Dakota

  Siouský jazyk používaný v severnej časti USA (Južná Dakota, Montana). Materinský jazyk približne pre 20 tisíc ľudí.

 • Darginský

  Dagestanský jazyk. Používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 360 tisíc ľudí.

 • Dunganský

  Čínsko-tibetský jazyk používaný v Kirgizsku, Kazachstane a Uzbekistane. Materinský jazyk približne pre 50 tisíc ľudí.

 • Eskimácky (cyrilika), eskimácky (latinka)

  Eskimácko-aleutský jazyk. Používaný na juhovýchodnej Čukotke (Rusko), Aljaške a v susedných oblastiach (USA), arktických oblastiach Kanady a v Grónsku. Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.

 • Evenkovský
  Mandžusko-tunguzský jazyk používaný v Číne, Rusku (od Jeniseje po Sachalin) Mongolsku. Materinský jazyk pre zhruba 30 tisíc ľudí (v Rusku asi 10 tisíc).
 • Evenský

  Mandžusko-tunguzský jazyk používaný v Rusku (Ochotsko, Jakutsko, Magadanská oblasť). Materinský jazyk približne pre 5 tisíc ľudí.

 • Faerský

  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk Faerských ostrovov (autonómna dánska kolónia) používaný tiež v niektorých iných oblastiach Dánska. Materinský jazyk približne pre 47 tisíc ľudí.

 • Fidžijský

  Austronézsky jazyk používaný na ostrovoch Fidži. Materinský jazyk približne pre 350 tisíc ľudí.

 • Friulský

  Románsky jazyk. Obyčajne pokladaný za rétorománsky jazyk. Používaný v regióne Friuli-Venezia Giulia (Taliansko). Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.

 • Frízsky
  Germánsky jazyk používaný v severnom Holandsku a Frízsku (Holandsko), severných Frízskych ostrovoch, ostrove Helgoland a Saterland (Nemecko). Materinský jazyk približne pre 730 tisíc ľudí.
 • Gagauzský

  Turkický jazyk, ktorým sa hovorí v južnom Moldavsku. Materinský jazyk približne pre 180 tisíc ľudí.

 • Galícijský

  Románsky jazyk, často označovaný za španielske alebo portugalské nárečie, používaný v Španielsku (Galícia). Materinský jazyk zhruba pre 4 milióny ľudí.

 • Ganda

  Bantuský jazyk používaný v Ugande. Materinský jazyk zhruba pre 4 milióny ľudí.

 • Guaranijský
  Tupský jazyk používaný v Paraguaji a susedných oblastiach v Brazílii, Argentíne a Bolívii. Materinský jazyk pre zhruba 5 miliónov guaranijských indiánov.
 • Hani
  Čínsko-tibetský (lolo-burmišský) jazyk, používaný v Číne, severnej Barme, Thajsku, Laose a Vietname. Nazývaný tiež Akha. Materinský jazyk zhruba pre 1 milión ľudí.
 • Hauský
  Afroázijský jazyk. Používaný v Nigérii, Nigeri, Kamerune, Ghane, Benine, Togu. Materinský jazyk zhruba pre 40 miliónov ľudí.
 • Havajský
  Austronézsky (polynézsky) jazyk používaný na Havajských ostrovoch. Materinský jazyk približne pre 20 tisíc ľudí.
 • Ingušský
  Nachský jazyk, používaný v Ingušsku. Materinský jazyk približne pre 200 tisíc ľudí.
 • Islandský
  Germánsky (škandinávsky) jazyk. Úradný jazyk na Islande. Materinský jazyk približne pre 250 tisíc ľudí.
 • Írsky
  Keltský jazyk. Prvý úradný jazyk Írska. Materinský jazyk pre menej než 260 tisíc ľudí.
 • Jakutský
  Turkický jazyk používaný v Rusku (Jakutsko). Materinský jazyk približne pre 400 tisíc ľudí.
 • Japonština
  Je štátnym jazykom Japonska (počet hovoriacich – 130 mln. ľudí). Na japonskom jazyku tiež hovoria v USA (cca 1 mln. ľudí na Havajských ostrovoch), Brazílii, Peru, Číne, Kanade, Argentíne, Mexiku a niektorých dalších krajinách. Príbuzné vzťahy japonštiny sú oddavna predmetom vedeckých diskusií. Dnes väčšina lingvistov uznáva príbuznosť japonštiny a altajských jazykov.
 • Jingpo
  Tibetsko-barmský jazyk používaný v južnej Číne a Barme. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.
 • Kabardský
  Abcházsko-adygský (kaukazský) jazyk používaný v Kabardsko-balkarskej republike, Karačajsko-čerkezskej republike, Severnej Osetii (Mozdok), Adygeji a susedných oblastiach Krasnodaru a Stavropolskej oblasti. Materinský jazyk približne pre 300 tisíc ľudí.
 • Kalmycký
  Mongolský jazyk používaný v Rusku (Kalmyk). Materinský jazyk približne pre 140 tisíc ľudí.
 • Karačajsko-balkarský
  Turkický jazyk (niektorými vedcami je tento jazyk považovaný skôr za kombináciu dvoch individuálnych, ale úzko súvisiacich jazykov – karačajského a balkarského) používaný v Rusku (Kabardino-Balkaria, Karačajsko-Čerkezsko). Materinský jazyk približne pre 200 tisíc ľudí.
 • Karakalpačský
  Turkický jazyk používaný v Karakalpačsku (Uzbekistan). Materinský jazyk približne pre 410 tisíc ľudí.
 • Kašubský
  Obyčajne pokladaný za poľské nárečie, používaný v Poľsku.
 • Kawa
  Kadajský jazyk (predpokladá sa, že má väzby na thajský aj austronézsky jazyk) používaný v Číne. Materinský jazyk pre menej než 50 tisíc ľudí.
 • Kazašský jazyk
  Turkický jazyk. Úradný jazyk Kazachstanu. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.
 • Kečuánsky
  Kečumaranský jazyk. Jeden z úradných jazykov v Peru a Bolívii používaný aj v Ekvádore, severnej časti Kolumbie, v Čile a Argentíne. Materinský jazyk pre približne 7 – 13 milión indiánov.
 • Kikuju
  Bantuský jazyk používaný v strednej Keni. Materinský jazyk zhruba pre 6 miliónov ľudí.
 • Kirgizský
  Turkický jazyk. Úradný jazyk v Kirgizsku používaný aj v Číne. Materinský jazyk zhruba pre 2,6 miliónov ľudí.
 • Kongo
  Bantuský jazyk používaný v Kongu, Zaire, Angole. Materinský jazyk zhruba pre 10 miliónov ľudí.
 • Koriacký
  Luoravetlanský jazyk používaný v Rusku (Koriacká oblasť). Materinský jazyk približne pre 5 tisíc ľudí.
 • Korzický
  Zvyčajne sa považuje za taliansky dialekt používaný na ostrove Korzika. Materinský jazyk približne pre 341 tisíc ľudí.
 • Kpelle
  Mandejský jazyk (nigérijsko-konžský) používaný v Guinei a Libérii. Materinský jazyk pre menej než 1 milión ľudí.
 • Krymsko-tatársky
  Turkický jazyk používaný na Ukrajine (Krym). Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.
 • Kumycký

  Turkický jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 282 tisíc ľudí.

 • Kurdský

  Západoiránsky jazyk. Druhý úradný jazyk Iraku. Používaný v Turecku, Iráne, Iraku, Sýrii, štátoch Spoločenstva nezávislých štátov (kurdská diaspóra). Materinský jazyk zhruba pre 20 miliónov ľudí.

 • Lakčina

  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.

 • Latinský

  Taliansky jazyk. Úradný jazyk Vatikánu a používaný v klasickej starorímskej literatúre.

 • Lezginský

  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan) a Azerbajdžane. Materinský jazyk približne pre 450 tisíc ľudí.

 • Luba

  Bantuský jazyk používaný v Zaire. Materinský jazyk zhruba pre 6 miliónov ľudí.

 • Lužickosrbský
  Západoslovanský jazyk. Zvyčajne sa považuje za jazyk vytvorený z dvoch jazykov – hornej lužickosrbčiny a dolnej lužickosrbčiny. Používa sa v Nemecku (Sasko). Materinský jazyk približne pre 100 tisíc ľudí.
 • Macedónsky

  Južnoslovanský jazyk. Úradný jazyk Macedónie. Materinský jazyk zhruba pre 2 milióny ľudí.

 • Malajský
  Austronézsky jazyk. Úradný jazyk Malajzie. Materinský jazyk zhruba pre 20 miliónov ľudí.
 • Malgašský

  Austronézsky jazyk. Úradný jazyk Madagaskaru. Materinský jazyk zhruba pre 10 milióny ľudí.

 • Malinke

  Mandejský jazyk (nigérijsko-konžský). Používaný v Senegale, Guinei, Mali, Libérii, Sierra Leone. Materinský jazyk zhruba pre 4 milióny ľudí.

 • Maltský

  Semitský jazyk. Úradný jazyk Malty. Materinský jazyk približne pre 400 tisíc ľudí.

 • Mansijský

  Ugrofínsky jazyk používaný v Rusku (Západný Sibír). Materinský jazyk približne pre 4 tisíc ľudí.

 • Maorijský

  Polynézsky jazyk používaný na Novom Zélande. Materinský jazyk približne pre 300 tisíc ľudí.

 • Marijský

  Spoločný názov pre dva úzko súvisiace jazyky – nížinná marijčina a vrchárska marijčina. Používané v Rusku (Mari El, Tatársko). Ugrofínsky (uralský) jazyk. Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.

 • Mayský

  Mayský jazyk používaný v Mexiku, Guatemale a Hondurase. Materinský jazyk pre približne 1 milión indiánov.

 • Miaoský

  Miaosko-jaoský jazyk používaný v Číne, Vietname, čiastočne v Laose a Thajsku. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.

 • Minangkabau
  Austronézsky jazyk používaný na ostrove Sumatra (centrálne a západné oblasti). Materinský jazyk zhruba pre 6,5 miliónov ľudí.
 • Mohawk
  Irokézsky jazyk používaný v severovýchodnej časti USA a susedných oblastiach Kanady (Ontário a jazerá Erie). Materinský jazyk približne pre 10 tisíc ľudí.
 • Moldavčina
  Románsky jazyk. Úradný jazyk Moldavska. Zvyčajne pokladaný za variantu rumunského jazyka. Materinský jazyk zhruba pre 3 milióny ľudí.
 • Mongolský
  Mongolský jazyk. Úradný jazyk Mongolska používaný tiež v Číne (Vnútorné Mongolsko). Materinský jazyk zhruba pre 5 miliónov ľudí.
 • Mordvianský
  Spoločný názov pre dva úzko spojené jazyky: mokšansko-mordvianský a erzia-mordvianský. Volžsko-fínsky (uralský) jazyk. Používaný v Rusku (Mordvinia). Materinský jazyk zhruba pre 1 milión ľudí.
 • Nahuatl
  Aztécko-tanoanský jazyk. Používaný v Mexiku. Materinský jazyk zhruba pre 1 milión ľudí.
 • Nemecký (Luxembursko)
  Jeden z úradných jazykov Luxemburska (nazývaný aj luxemburský). Zvyčajne sa považuje za moselsko-franský dialekt nemčiny.
 • Nenecký

  A samodijský (uralský) jazyk používaný v Rusku (Jamalo-Nenecká a Dolgano-Nenecká oblasť). Materinský jazyk približne pre 25 tisíc ľudí.

 • Nivchský

  Izolovaný jazyk používaný v Rusku (Sachalin, Amurská oblasť). Materinský jazyk približne pre 1 tisíc ľudí.

 • Nogajský

  Turkický jazyk používaný v Rusku (Karačajsko-čerkezsko, Krasnodarská oblasť). Materinský jazyk približne pre 55 tisíc ľudí.

 • Nyanja

  Bantuský jazyk. Úradný jazyk v Malawi používaný aj v Zambii, Mozambiku a Zimbabwe. Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Ojibwa

  Algonkský jazyk používaný v USA a Kanade. Materinský jazyk pre niekoľko tisíc indiánov.

 • Osetský

  Východoiránsky jazyk. Používaný v Rusku (Severná Osetia) a Gruzínsku (Južná Osetia). Materinský jazyk približne pre 600 tisíc ľudí.

 • Papiamento

  Kreolský jazyk založený na španielčine. Používaný na ostrovoch Aruba, Bonaire a Curacao. Materinský jazyk pre menej než 1 milión ľudí.

 • Provensalský

  Románsky jazyk používaný na juhu Francúzska a v Talianskych Alpách. Materinský jazyk pre 2 – 10 miliónov ľudí.

 • Rétorománsky

  Románsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Švajčiarska. Materinský jazyk pre asi 40 tisíc ľudí (Graubendenský kanton).

 • Rómsky

  Indiánsky jazyk používaný v rómskej diaspóre po celom svete. Materinský jazyk pre 1 – 5 miliónov ľudí.

 • Rundi

  Bantuský jazyk. Jeden z úradných jazykov v Burundi používaný aj v Tanzánii a Zaire. Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Ruský (stará gramatika)

  Spisovná ruština v starom (predrevolučnom) pravopise.

 • Rwandský

  Bantuský jazyk. Jeden z úradných jazykov Rwandy používaný aj v Burundi, Zaire, Ugande a Tanzánii. Materinský jazyk zhruba pre 12 miliónov ľudí.

 • Sami (Laponský)

  Ugrofínsky jazyk používaný v severnom Nórsku, Švédsku, Fínsku, Rusku (poloostrov Kola). Materinský jazyk približne pre 50 tisíc ľudí.

 • Samojský

  Polynézsky jazyk. Jeden z úradných jazykov Západnej Samoy. Materinský jazyk približne pre 430 tisíc ľudí.

 • Selkupský
  Samodijský (uralský) jazyk používaný v Rusku (Krasnojarská a Tomská oblasť). Materinský jazyk približne pre 2 tisíc ľudí.
 • Somálsky
  Afroázijský (kušitský) jazyk. Úradný jazyk Somálska používaný aj v Džibuti, Etiópii, Keni. Materinský jazyk zhruba pre 9 miliónov ľudí.
 • Soto
  Bantuský jazyk. Jeden z úradných jazykov v Lesotho používaný aj v Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.
 • Srbský (cyrilika), Srbský (latinka)

  Južnoslovanský jazyk (pozri aj chorvátsky). Úradný jazyk v Srbsku a Čiernej Hore. Materinský jazyk zhruba pre 20 miliónov ľudí.

 • Sundský

  Austronézsky jazyk používaný v Indonézii (západný ostrov Jáva). Materinský jazyk zhruba pre 27 miliónov ľudí.

 • Svazijský
  Bantuský jazyk. Úradný jazyk Svazijska používaný aj v severovýchodnej časti Juhoafrickej republiky. Materinský jazyk zhruba pre 2 milióny ľudí.
 • Swahilský

  Bantuský jazyk. Hlavný jazyk medzinárodnej komunikácie (dorozumievací obchodný jazyk – lingua franca) v centrálnej a východnej Afrike (obzvlášť v Tanzánii a Keni). Úradný jazyk Ugandy. Materinský jazyk pre 10 – 50 miliónov ľudí.

 • Škótsko-galský
  Keltský jazyk používaný v Škótsku, na Hebridách a v Novom Škótsku (Kanada). Materinský jazyk pre menej než 100 tisíc ľudí.
 • Šona
  Bantuský jazyk používaný v Zimbabwe, Mozambiku, Botswane a Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.
 • Tabasaranský

  Dagestanský jazyk používaný v Rusku (Dagestan). Materinský jazyk približne pre 75 tisíc ľudí.

 • Tadžický

  Iránsky jazyk. Úradný jazyk Tadžikistanu používaný aj v Uzbekistane. Materinský jazyk zhruba pre 4,5 miliónov ľudí.

 • Tagalský

  Filipínsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk Filipín. Materinský jazyk zhruba pre 57 miliónov ľudí.

 • Tahitský

  Polynézsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk Francúzskej Polynézie používaný aj v Novej Kaledónii a Vanuatu. Materinský jazyk približne pre 117 tisíc ľudí.

 • Tok Pisin

  Kreolský jazyk založený na angličtine. Úradný jazyk Papuy Novej Guiney. Mater
  inský jazyk zhruba pre 3 milióny ľudí.

 • Tongský

  Polynézsky (austronézsky) jazyk. Úradný jazyk Tonga používaný aj na Novom Zélande, Fidži, Západnej Samoe. Materinský jazyk približne pre 120 tisíc ľudí.

 • Tun

  Thajský jazyk používaný v južnej Číne. Materinský jazyk približne pre 700 tisíc ľudí.

 • Turkménsky

  Turkický jazyk. Úradný jazyk Turkmenistanu. Materinský jazyk zhruba pre 6,5 miliónov ľudí.

 • Tuvianský

  Turkický jazyk používaný v Rusku (Tuva). Materinský jazyk približne pre 240 tisíc ľudí.

 • Udmurt

  Permský jazyk používaný v Rusku (Udmurtsko, Kirovský región). Materinský jazyk približne pre 550 tisíc ľudí.

 • Uighur (cyrilika), Uighur (latinka)

  Turkický jazyk, ktorým hovoria Uighurovia v Uighure – Autonómnej oblasti Sinkiangu v severozápadnej Číne a v častiach Uzbekistanu, Kazachstanu a Kyrgystanu. Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Uzbecký (cyrilika), Uzbecký (latinka)

  Turkický jazyk. Úradný jazyk Uzbekistanu používaný aj v Číne a Afganistane. Materinský jazyk zhruba pre 31 miliónov ľudí.

 • Waleský

  Keltský jazyk, používaný vo Walese (Veľká Británia). Materinský jazyk približne pre 580 tisíc ľudí.

 • Wolof

  Nigersko-konžský jazyk (západoatlantická vetva). Úradný jazyk Senegalu používaný aj v Gambii a Mauretánii. Materinský jazyk zhruba pre 7 miliónov ľudí.

 • Xhosa

  Bantuský jazyk používaný v Juhoafrickej republike. Materinský jazyk zhruba pre 8 miliónov ľudí.

 • Zapotécky

  Indiánsky jazyk používaný v južnom Mexiku. Materinský jazyk približne pre 430 tisíc ľudí.

 • Zulu

  Bantuský jazyk používaný v Juhoafrickej republike a Zimbabwe. Materinský jazyk zhruba pre 9,2 milióna ľudí.

Umelé jazyky

 • Esperanto

  Najpopulárnejší umelý jazyk, ktorý zaviedol L. L. Zamenhoff v roku 1887. Používa ho približne 100 tisíc ľudí v 83 krajinách sveta. V esperante bolo publikovaných asi 30 tisíc kníh.

 • Interlingua

  Zavedený v roku 1903 známym matematikom Giuseppe Peanom, prepracovaný v polovici 20.storočia jazykovedcom A. Godeom. Niektoré vedecké časopisy uverejňujú výňatky v jazyku Interlingua.

 • Ido

  Zavedený v roku 1907 L. de Beaufrontom. Prepracovaná verzia esperanta. Nikdy nezískal významnejšiu popularitu.

 • Occidental

  Zavedený v rokoch 1921-1922 A. Waleom. Nikdy nezískal významnejšiu popularitu.

Formálne jazyky

 • Basic

  BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) – programovací jazyk, ktorý vyvinul v polovici 60-tych rokov John G. Kemeney a Thomas E. Kurz, profesori na Dartmouth college, New Hampshire, USA.

 • C/C++

  Programovací jazyk vyvinutý v 1972 Dennisom M. Ritchiem, systémovým programátorom v laboratóriách @ “AT&T Bell laboratories”. Jazyk C++ zaviedol Bjarne Stroustrup z tých istých laboratórií AT&T Bell laboratories začiatkom osemdesiatych rokov. Názov naznačuje vývoj od jazyka C.

 • COBOL

  COBOL (Common Business-Oriented Language) – programovací jazyk vyvinutý výrobcami počítačov a americkým ministerstvom obrany v roku 1959.

 • Fortran

  FORTRAN (FORmula TRANslator) – programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou IBM v polovici päťdesiatych rokov.

 • Java

  Java je rozvinutím programovacieho jazyka Oak, ktorý predstavila v roku 1995 spoločnosť Sun Microsystems. Syntax jazyka Java je veľmi podobná jazyku C++. Java sa používa na písanie internetových aplikácií.

 • Pascal

  Programovací jazyk pomenovaný na počesť francúzskeho matematika a filozofa Blaise Pascala. Vyvinul ho Niklaus Wirth z Federálneho Inštitútu Technológie v Zürichu vo Švajčiarsku koncom šesťdesiatych rokov.

 • Jednoduché chemické vzorce

  Chemické vzorce utvorené z názvov chemických prvkov a dolných indexov, napr. H2O, C2H5OH.

PDF Transformer listpicture Podporované jazyky Informácie o písmach potrebné na zobrazenie znakov používaných v abecede konkrétneho jazyka nájdete v časti Nesprávne písmo v prevedenom texte.

*Informácie o počte používat
eľov jazykov sú z roku 2002.

Podporované jazyky