Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows

Pri inštalácii aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0 ju inštalačný program integruje s Prieskumníkom Windows. Ako výsledok je položka ABBYY PDF Transformer 3.0 pridaná do kontextovej ponuky zobrazenej po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor v podporovanom formáte v Prieskumníkovi Windows. Tak môže užívateľ konvertovať súbory pomocou tlačidla myši.

Vytvorenie súboru PDF z Prieskumníka Windows:

  1. V aplikácii Prieskumník Windows zvoľte jeden alebo viacero súborov.
  2. V kontextovej ponuke zvoľte ABBYY PDF Transformer 3.0 a potom zvoľte požadovanú funkciu:
    PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows Príkazy, ktoré sú v ponuke dostupné, závisia od počtu vybratých súborov.
  3. Po spustení procesu vytvorenia sa otvorí okno zobrazujúce ukazovateľ priebehu vytvárania.

Pri vytváraní dokumentov PDF zo súborov aplikácie Microsoft Word, Microsoft Excel alebo Microsoft PowerPoint sa zachová štruktúra dokumentu, záložky a hypertextové odkazy.

PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows Aby bolo možné vytvárať súbory PDF z dokumentov aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint, musí byť nainštalovaná príslušná aplikácia balíka Microsoft Office.

Ak sa v kontextovej ponuke nenachádza žiadny príkaz programu ABBYY PDF Transformer…

Ak sa v kontextovej ponuke programu ABBYY PDF Transformer 3.0 nenachádza žiadny príkaz, znamená to, že ste počas inštalácie nezvolili možnosť integrácie do programu Windows Explorer.

PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows Táto funkcia nie je na 64-bitovej platforme dostupná.

Integrácia programu ABBYY PDF Transformer 3.0 do aplikácie Windows Explorer:

  1. Prejdite na položku Spustiť>Nastavenia>Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť programy.
    PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows V operačnom systéme Microsoft Windows Vista sa ten istý príkaz nazýva Programy a funkcie.
  2. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
  3. Nasledujte pokyny inštalačného programu.

Vytváranie dokumentov PDF z Prieskumníka Windows