Zlepšenie výsledkov prevodu

V tejto časti sa nachádzajú rady a odporúčania týkajúce sa nastavení prevodu tak, aby čo najlepšie korešpondovali s dokumentom a výberu správnych nastavení v prípade neštandardných situácií.

Zlepšenie výsledkov prevodu