Zásady ochrany osobných údajov

Počas aktivácie, registrácie a používania programu ABBYY PDF Transformer 3.0 bude potrebné spoločnosti ABBYY poskytnúť niektoré Vaše osobné údaje. Spoločnosť ABBYY môže Vaše osobné údaje získavať, spracúvať a používať, a to v súlade so zákonmi a nariadeniami usmerňujúcimi prácu so spracúvanými osobnými údajmi. Všetky údaje, ktoré poskytnete spoločnosti ABBYY, budú uložené a spravované len v rámci spoločnosti ABBYY Group a nebudú ani zverejnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou situácie, kedy si to bude vyžadovať platný zákon.

Od spoločnosti ABBYY môžete dostávať e-maily obsahujúce najnovšie informácie o produktoch a o spoločnosti, informácie týkajúce sa špeciálnych ponúk, rady pre použitie produktu a ostatných produktov, ako aj informácie o spoločnosti ABBYY. Takéto e-maily Vám spoločnosť bude zasielať len v prípade Vášho výslovného súhlasu. Takisto máte možnosť svoju e-mailovú adresu zo zoznamu spoločnosti ABBYY kedykoľvek odstrániť.

Zásady ochrany osobných údajov