Prevod dokumentov PDF

ABBYY PDF Transformer 3.0 je jednoduchý nástroj určený na konverziu celých dokumentov PDF alebo len zvolených strán do upravovateľných formátov.

Diagram nižšie schematicky naznačuje proces prevodu dokumentu:

PDF Transformer schemaconvert Prevod dokumentov PDF

PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF Podrobné informácie o každom kroku získate kliknutím na príslušný blok diagramu.
PDF Transformer advice Prevod dokumentov PDF Ak je vo výslednom dokumente priveľa chýb, uistite sa, či ste vybrali správne nastavenia prevodu, a skúste zadať oblasti textu, obrázkov a tabuliek ručne. Viac informácií nájdete v časti Zlepšenie výsledkov prevodu

V tejto časti sa nachádzajú podrobné pokyny pre prevod dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office, rady pre voľbu optimálnych možností pre prevod a rád pre zlepšenie výsledkov prevodu.

Obsah kapitol

Prevod dokumentov PDF