Ďalšie možnosti prevodu

Ďalšie možnosti prevodu sa nachádajú v skupine Rozšírené nastavenia. Dostupné možnosti v tejto skupine závisia na zvolenom výstupnom formáte.

DOC, DOCX, RTF, WordML, HTML XLS, XLSX Vyhľadávateľné PDF PDF/A
 


Podľa toho, akým spôsobom chcete opakovane používať elektronický dokument, vyberte jednu z nižšie uvedených možností:

 • Pôvodné rozvrhnutie
  Tento režim vytvára výstupný dokument, ktorý vyzerá úplne rovnako ako originál.
 • Tok textu
  Tento režim zachováva text originálu, ale časť formátovania bude stratená. Vo výstupnom dokumente budú zachované odseky a písma, ale nebudú zachované stĺpce, presné umiestnenie objektov alebo medzery.
 • Zachovať obrázky
  Tento režim zachová obrázky z pôvodného dokumentu. Ak zdrojový súbor PDF obsahuje veľa obrázkov, môže byť výstupný súbor veľmi veľký. Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, zrušte začiarknutie možnosti Zachovať obrázky.
 • Ignorovať text mimo tabuľky
  Výstupný súbor XLS zachová len tabuľky pôvodného súboru PDF. Ostatný text nebude prevedený.
 • Previesť numerické hodnoty na čísla
  Numerické hodnoty v súbore PDF budú prevedené na čísla v aplikácii Microsoft Excel, vďaka ktorým bude možné vykonávať aritmetické operácie s bunkami s číslami.
 • Použite kompresiu MRC
  Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete zachovať vizuálnu kvalitu textu a obrázkov v dokumente s vysokým stupňom kompresie.
 • Aktivovať automatické číslovanie
  Zvoľte túto možnosť, ak si pre Váš dokument želáte vytvoriť obsah.
  PDF Transformer listpicture Ďalšie možnosti prevodu Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické číslovanie.
 • Aktivovať automatické číslovanie
  Zvoľte túto možnosť, ak si pre Váš dokument želáte vytvoriť obsah.
  PDF Transformer listpicture Ďalšie možnosti prevodu Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické číslovanie.

Ďalšie možnosti prevodu