Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office

Pri inštalácii aplikácie ABBYY PDF Transformer 3.0 ju inštalačný program integruje s Prieskumníkom Windows a s balíkom Microsoft Office. Výsledkom bude to, že do programov Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio sa pridajú tlačidlá ABBYY PDF Transformer umožňujúce vytvoriť dokumenty PDF z týchto aplikácií.

Vytvorenie súboru PDF z aplikácií balíka Microsoft Office:

 1. Spustite niektorú z aplikácií Microsoft Office.
 2. Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete uložiť vo formáte PDF.
 3. Na paneli nástrojov ABBYY PDF Transformer 3.0 kliknite na jedno z tlačidiel:
  • Vytvoriť PDF vytvoriť súbor PDF
  • PDF Transformer mail pdf Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office vytvoriť súbor PDF a odoslať ho e-mailom
  • PDF Transformer appendtopdf Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office pridať súbor do existujúceho dokumentu PDF
   PDF Transformer listpicture Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office Viac informácií nájdete v časti Pridávanie súboru do dokumentu PDF.
 4. Skontrolujte Možnosti súboru PDF.
 5. Kliknite na Vytvoriť PDF alebo Odoslať ako PDF.

Vytvorený dokument PDF sa uloží a otvorí v aplikácii na prezeranie súborov PDF alebo sa pripojí k e-mailu.

Na paneli nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office nevidím tlačidlo ABBYY PDF Transformer…

Zobrazenie tlačidla ABBYY PDF Transformer na paneli nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel nástrojov a v ponuke skratiek vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0.

Ak v ponuke skratiek na paneli nástrojov chýba položka ABBYY PDF Transformer 3.0, znamená to, že ste počas vlastnej inštalácie nevybrali možnosť integrovať program ABBYY PDF Transformer s aplikáciami balíka Microsoft Office.

Integrácia programu ABBYY PDF Transformer s aplikáciami balíka Microsoft Office:

 1. Prejdite na položku Spustiť>Nastavenia>Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť programy.
  PDF Transformer note Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office V operačnom systéme Microsoft Windows Vista sa ten istý príkaz nazýva Programy a funkcie.
 2. V zozname nainštalovaných programov vyberte položku ABBYY PDF Transformer 3.0 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 3. Nasledujte pokyny inštalačného programu.

Vytváranie dokumentov PDF z aplikácií balíka Microsoft Office