Nieprawidłowa czcionka w skonwertowanym tekście

Jeśli w skonwertowanym tekście zamiast niektórych liter wyświetlane są znaki “?” lub “□”, należy zainstalować czcionki, zawierające wszystkie znaki używane w danym tekście

W tabeli poniżej podano zalecane czcionki.

Języki

Czcionka

Języki główne
Armeński (wschodni, zachodni, Grabar) Arial Unicode MS(2)
Hebrajski Arial Unicode MS(2)
Tatarski Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Języki dodatkowe
Abchaski Arial Unicode MS(2)
Adygejski Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Agul Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Ałtajski Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Avar Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Azerbejdżański (cyrylica i alfabet łaciński) Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Baszkirski Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Buriacki Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Chiński uproszczony,
Chiński tradycyjny
Arial Unicode MS(2)

Czcionki SimSun
Na przykład: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(for-ISO10646)

STSong

Czeczeński Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Czukocki Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Czuwaski Arial Unicode MS(2)
Dargwa Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Dungan Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Gagauski Arial Unicode MS(2)
Hausa Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Inguszecki Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Jakucki Arial Unicode MS(2)
Japoński Arial Unicode MS(2)

Czcionki SimSun
Na przykład: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(for-ISO10646)

STSong

Kabardyjski Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Kałmucki Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Karakalpak Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Kazachski Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Khakass Arial Unicode MS(2)
Khanty Arial Unicode MS(2)
Kirgiski Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Koryak Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Lak Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Lezgi Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Mansyjski Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Mari Arial Unicode MS(2)
Mongolski Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Nenets Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Osetyjski Arial Unicode MS(2)
Rosyjski (stara pisownia) Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Tabasaran Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode
Tadżycki Arial Unicode MS(2), Palatino Linotype
Tajski Arial Unicode MS(2)

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Turkmeński Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Tuwiński Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Udmurt Arial Unicode MS(2)
Uzbecki (cyrylica) Microsoft Core Fonts 2.82(1) (Arial, Courier New i Times New Roman)
Zulu Arial Unicode MS(2), Lucida Sans Unicode

Gdzie znaleźć/dostarczone z:

(1) Microsoft Windows XP lub nowszy

(2) Microsoft Office 2000 lub nowszy

Dodatkowe czcionki dla różnych języków można kupić pod adresem: www.paratype.com/shop/.

Nieprawidłowa czcionka w skonwertowanym tekście lub znaki zmienione na „?” albo „”