Aktywacja i rejestracja programu ABBYY PDF Transformer

Piractwo oprogramowania jest zjawiskiem szkodliwym zarówno dla producentów oprogramowania, jak i dla użytkowników. Kupując legalną kopię oprogramowania, użytkownicy mogą być pewni, że nabywają produkt wysokiej jakości, w żaden sposób nienaruszony ani niezmodyfikowany przez ingerencję osób trzecich. Firma ABBYY przywiązuje wagę do spraw piractwa komputerowego i praw własności intelektualnej.

Oprogramowanie firmy ABBYY zawiera specjalną technologię ochrony, która zapobiega nieupoważnionemu użytkowaniu oprogramowania przez użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na warunki umowy z firmą ABBYY.

Aby było możliwe uruchomienie programu ABBYY PDF Transformer w trybie pełnym, należy go uaktywnić.

Rejestracja jest opcjonalna, ale daje wiele korzyści.

Spis treści rozdziału:

Aktywacja i rejestracja programu ABBYY PDF Transformer