Tworzenie dokumentów PDF

Program ABBYY PDF Transformer 3.0 jest łatwym w użyciu narzędziem do tworzenia dokumentów PDF z plików programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio oraz plików HTML, RTF i TXT.

Na poniższym schemacie blokowym zilustrowano proces konwersji dokumentu obsługiwanych formatów plików do PDF:

PDF Transformer schemacreate Tworzenie dokumentów PDF

* – Dokument wynikowy zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce plików PDF.

PDF Transformer advice Tworzenie dokumentów PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej z czynności, kliknij odpowiedni blok schematu.

W tej części znajdują się szczegółowe instrukcje na temat tworzenia dokumentów PDF oraz porady dotyczące wybierania optymalnych opcje pliku PDF.

Spis treści rozdziału:

Tworzenie dokumentów PDF