Wydobywanie tekstu i grafiki z dokumentów PDF

Teraz przy użyciu ABBYY PDF Transformer 3.0 można

  • wybrać obszary na stronach dokumentu PDF, po czym użyć menu kontekstowego do zachowania ich jako obrazów;
  • wydobyć z dokumentu PDF fragmenty tekstu.

Aby wydobyć grafikę z dokumentu PDF:

  1. Zaznacz w dokumencie PDF obszar typu Obraz.
  2. Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego opcję Kopiuj obraz.
  3. Wklej skopiowany obraz do wybranej aplikacji.

A wydobyć fragment tekstu:

  1. Kliknij pożądany obszar typu Tekst prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego opcję Kopiuj tekst.
  2. Wklej skopiowany tekst do wybranej aplikacji.
PDF Transformer advice Wydobywanie tekstu i grafiki z dokumentów PDF Możesz ręcznie utworzyć nowy obszar albo uruchomić automatyczną analizę strony.
Tworzenie nowego obszaru
Uruchomienie automatycznej analizy strony

Aby uruchomić automatyczną analizę, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • kliknij narzędzie PDF Transformer analyzetool Wydobywanie tekstu i grafiki z dokumentów PDF na pasku narzędzi;
  • naciśnij klawisze Ctrl+F;
  • w oknie Strony wybierz z menu kontekstowego punkt Pokaż obszary

Wydobywanie tekstu i grafiki z dokumentów PDF