Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF

Przy użyciu programu ABBYY PDF Transformer 3.0 możesz połączyć kilka plików w jeden dokument PDF. Możesz łączyć zarówno pliki PDF jak i pliki edytowalne w obsługiwanych formatach.

Aby połączyć kilka plików w jeden dokument PDF:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. W otwartym oknie dialogowym:
  • Dodaj pliki, które chcesz połączyć
   Kliknij Dodaj pliki…, a następnie wybierz pliki, które chcesz połączyć i kliknij Dodaj.
  • Usuń niechciane pliki poprzez wybranie ich i kliknięcie Usuń.
  • Użyj przycisków PDF Transformer mergeup Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF i PDF Transformer mergedown Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF by w razie konieczności zmienić kolejność plików.
   Pliki zostaną dodane w porządku odpowiadającym ich kolejności na liście. Każdy plik będzie zaczynał się od nowej strony.
 3. Upewnij się, że wybrane są właściwe opcje tworzenia PDF:
  • Nazwa pliku
   Aby zmienić nazwę pliku lub jego lokalizację, kliknij przyciskZmień…
  • Tryb zapisu PDF
   W Opcje wydruku PDF wybierz żądany stopień kompresji dla wynikowego dokumentu. Dokonany wybór zależy od tego, do czego w przyszłości ma służyć dany dokument.
   PDF Transformer advice Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF Należy wybrać Nieskompresowany plik PDF, jeżeli w dokumencie ma zostać zachowana wysoka jakość obrazów. Należy wybrać Opcje wydruku PDF, jeśli chcesz wysłać plik pocztą e-mail lub opublikować go w Internecie.
   PDF Transformer note Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF Przy łączeniu wyłącznie plików PDF Opcje wydruku PDF są niedostępne.
  • Ustawienia zabezpieczeń
   Możesz użyć hasła by ochronić dokument PDF przed dostępem nieupoważnionych osób.
   PDF Transformer listpicture Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem Ustawienia zabezpieczeń PDF.
 4. Kliknij przycisk Utwórz plik PDF.

Wynikowy dokument PDF zostanie zapisany i otwarty w przeglądarce plików PDF.

Łączenie wielu plików w pojedynczy dokument PDF