Dodatkowe opcje konwersji

Dodatkowe opcje konwersji są dostępne w grupie Opcje zaawansowane. Opcje faktycznie dostępne w tej grupie opcji zależą od wybranego formatu wyjściowego.

DOC, DOCX, RTF, WordML, HTML XLS, XLSX Pliki PDF z możliwością przeszukiwania PDF/A
 


W zależności od żądanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Układ oryginału
  W tym trybie jest tworzony dokument wyjściowy wyglądający tak samo jak oryginał.
 • Rozmieszczenie tekstu
  W tym trybie jest zachowywane rozmieszczenie tekstu oryginału, ale tracona jest część formatowania. W dokumencie wyjściowym zostanie zachowany układ akapitów i czcionki, ale nie kolumny, dokładne położenie obiektów czy odstępy między wierszami.
 • Zachowaj obrazki
  W tym trybie są zachowywane obrazy z oryginalnego dokumentu. Jeśli źródłowy plik PDF zawiera dużą liczbę obrazów, plik wyjściowy może mieć znaczne rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazki.
 • Ignoruj tekst poza tabelami
  W wyjściowym pliku XLS z oryginalnego pliku PDF zostaną zachowane tylko tabele. Pozostały tekst nie zostanie skonwertowany.
 • Konwertuj wartości numeryczne na liczby
  Wartości numeryczne zawarte w plikach PDF zostaną skonwertowane na komórki z formatowaniem liczbowym programu Microsoft Excel, co umożliwi wykonywanie na nich operacji arytmetycznych.
 • Użyj kompresji MRC
  Tę opcję należy wybrać, aby zachować wizualną jakość tekstu i obrazów w wysoce skompresowanym dokumencie.
 • Włącz automatyczne numerowanie
  Należy zaznaczyć tę opcje, jeżeli dla dokumentu ma zostać utworzony indeks.
  PDF Transformer listpicture Dodatkowe opcje konwersji Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne numerowanie.
 • Włącz automatyczne numerowanie
  Należy zaznaczyć tę opcje, jeżeli dla dokumentu ma zostać utworzony indeks.
  PDF Transformer listpicture Dodatkowe opcje konwersji Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne numerowanie.

Dodatkowe opcje konwersji