Polityka prywatności

W procesie aktywacji, rejestracji oraz korzystania z programu ABBYY PDF Transformer 3.0 do firmy ABBYY przesłane zostaną pewne dane osobowe Licencjobiorcy. Mogą one być zbierane, przetwarzane oraz używane przez firmę ABBYY w zgodzie z obowiązującym prawem i pod warunkiem, że zachowana zostanie poufność takich danych. Dane osobowe, dostarczone firmie ABBYY przez Licencjobiorcę, będą przechowywane i używane wyłącznie w ramach Grupy ABBYY i nie zostaną ujawnione stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Pod warunkiem, że Licencjobiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji, firma ABBYY może wysyłać do niego pocztę elektroniczną, zawierającą informację o produktach, firmie i ofertach specjalnych, rady dotyczące wykorzystania produktów oraz innych produktów, jak również informację dotyczącą firmy ABBYY. Licencjobiorca w dowolnej chwili posiada możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z list mailingowych firmy ABBYY.

Polityka prywatności