Tworzenie dokumentów PDF w innych aplikacjach

Nowa drukarka PDF X-Change 4.0 for ABBYY pozwala na tworzenie dokumentów PDF w praktycznie każdej aplikacji, pozwalającej na wybór drukarki. W przypadku wybrania typowej instalacji bądź zainstalowania przynajmniej jednego komponentu Utwórz PDF przy instalacji niestandardowej, drukarka PDF X-Change 4.0 for ABBYY jest już zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby utworzyć dokument PDF przy użyciu drukarki PDF X-Change 4.0 for ABBYY:

  1. Uruchom aplikację i otwórz plik, który chcesz skonwertować do dokumentu PDF.
  2. Otwórz okno ustawień wydruku (w różny sposób w zależności od aplikacji, najczęściej wybierając z menu pozycje Plik>Drukuj).
  3. Z listy dostępnych drukarek wybierz “wirtualną” drukarkę PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
  4. Jeżeli jest to potrzebne, dostosuj opcje tworzenia pliku PDF: kliknij Właściwości, a następnie wybierz pożądane opcje.
  5. Aby rozpocząć tworzenie dokumentu PDF, kliknij przycisk OK.
  6. W wyświetlonym oknie dialogowym możesz zmienić nazwę wynikowego pliku PDF lub jego lokalizację. Możesz także dodać tworzony właśnie dokument PDF do istniejącego dokumentu PDF poprzez wybranie opcji Dodaj do istniejącego dokumentu PDF.
    PDF Transformer note Tworzenie dokumentów PDF w innych aplikacjach Czasami, w przypadku próby dodania pliku do dokumentu PDF chronionego hasłem, drukarka PDF X-Change 4.0 for ABBYY może poprosić o podanie hasła. ABBYY w żaden sposób nie kontroluje tej funkcji drukarki PDF X-Change 4.0 for ABBYY.
PDF Transformer advice Tworzenie dokumentów PDF w innych aplikacjach W przypadku pytań dotyczących korzystania z drukarki wirtualnej przejrzyj plik pomocy drukarki PDF X-Change 4.0 for ABBYY. Naciśnij klawisz F1 aby otworzyć plik pomocy, lub przejdź do tego pliku na instalacyjnym dysku CD-ROM. Plik pomocy jest dostępny tylko w języku angielskim.

Tworzenie dokumentów PDF w innych aplikacjach