Nie wykryto tabeli

Tabela — te obszary oznaczają tabele lub fragmenty tekstu w formie tabelarycznej. Jeśli program nie wykryje tabeli automatycznie, użyj narzędzia Tabela, aby ręcznie narysować obszar tabeli.

 1. Na pasku narzędzi kliknij narzędzie PDF Transformer tabletool Nie wykryto tabeli, a następnie za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół tabeli.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Na pasku narzędzi kliknij narzędzie PDF Transformer analyze tablet Nie wykryto tabeli;
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz prostokąta i wybierz polecenie Analizuj strukturę tabeli z menu skrótów;
  • Wciśnij CTRL+SHIFT+F.

  W razie konieczności dostosuj wyniki ręcznie.

 3. Ponownie uruchom proces konwersji.

Możesz zmienić typ dowolnego obszaru na typ Tabela. kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Obszar tabeli.
PDF Transformer listpicture Nie wykryto tabeli Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z tabelami można znaleźć w rozdziale Komórki tabeli wykryte nieprawidłowo.

Nie wykryto tabeli